Gå till innehåll

Nyheter

Kundnöjdhetsundersökningar börjar

Ett barn och en vuxen sitter bredvid varandra och lutar sig mot väggen. Båda har hörlurar och slutna ögon. Den vuxna har en mobiltelefon i handen, barnet en surfplatta. I bakgrunden syns ett fönster och en stor krukväxt.

En undersökning som mäter kundernas nöjdhet med Tillgänglighetsbiblioteket Celias tjänster inleds igen 2.10. Genom undersökningen samlar vi in kunders och servicepartners upplevelser av Celias tjänster och kartlägger utvecklingsbehov.

För undersökningen tar vi tagit ett slumpmässigt urval av kunder som använder tjänsterna, så vi kontaktar alltså inte alla användare av Celias tjänster. Enkäten skickas till en del person- och samfundskunder som använder tjänsten samt till en del samfund som registrerar personkunder, såsom skolor och bibliotek. Till kunder som lånar punktskriftsböcker skickar vi en egen enkät.

Undersökningen genomförs av Innolink. Enkäten kan besvaras på finska, svenska och engelska med webbformuläret eller om så önskas per telefon.

Mer information om kundnöjdhetsundersökningen: Rauha Maarno, direktör för kund- och samhällsrelationer [email protected]