Gå till innehåll

Nyheter

Helsingfors stadsbibliotek får 2018 års Celia-pris

Helsingin kaupunginkirjaston edustajat ottamassa vastaan Celia-palkintoa Säätytalolla 7.11.2018

Helsingin kaupunginkirjaston edustajat ottamassa vastaan Celia-palkintoa Säätytalolla 7.11.2018

Årets 2018 Celia-pris för betydande bidrag till främjandet av barn- och ungdomsbibliotekstjänster har tilldelats Helsingfors stadsbibliotek. Priset, som utdelades under Undervisnings- och kulturministeriets biblioteksdagar, togs emot av Katri Vänttinen, biblioteksdirektör, Piia Bågman, pedagogisk informatiker, Outi Hokkinen, pedagogisk informatiker och Iris Kärner-Kupiainen, specialbiblioteksassistent. Priset överräcktes av Celias chef Marketta Ryömä.

Celia-priset utdelas årligen till ett bibliotek som på ett väsentligt sätt främja tillgängligheten till bibliotekstjänster. Vid årets val lade man särskild tonvikt vid arbete för bibliotekstjänster för barn- och ungdom.

En panel av experter från Celia berömde vinnarens omfattande och samarbetsinriktade aktiviteter för att främja tillgängligheten till bibliotekstjänster för barn och ungdomar. Arbetet är ett utmärkt exempel på den inställning som Helsingfors stadsbiblioteks representanter har till tillgänglighet: ”Berättelser tillhör alla, och vår uppgift på biblioteket är att hålla läströskeln så låg som möjligt”, sade Vänttinen i sitt tacktal citerande sina kollegor.

Priset, som utdelades för fjärde gången, är 2 000 euro. Både bibliotekspersonal och biblioteksanvändare har kunnat lämna in förslag till mottagare av priset. Man kan lämna in förslag till nästa års Celia-pristagare från och med slutet av våren 2019.

Läs mer om Celia-priset och tilldelningskriterierna.