Gå till innehåll

Nyheter

Celia inleder samarbetsförhandlingar

Celia, expertinstans för tillgänglig litteratur och publicering, inleder samarbetsförhandlingar under hösten 2016. På grund av minskade anslag tvingas Celia att minska på antalet anställda och gallra bort en del tjänster.

Enligt styrelsens beslut minskar Celias anslag med 537 000 euro under 2017. Under perioden 2012–2016 har Celias anslag redan minskat med totalt 938 000 euro. Tidigare år har vi lyckats verkställa inbesparingarna utan att minska på personalkostnaderna, men den möjligheten finns inte längre med tanke på inbesparingarna 2017, så i september 2016 inleder Celia samarbetsförhandlingar med hela personalen.

Efter pensioneringar och efter det att de tidsbestämda uppgifter som upphör under slutet av året avslutats är antalet personer som sägs upp högst fyra. Totalt är det fråga om en minskning med högst 13 personer.

Målet är att förhandlingarna förs och beslut om eventuella uppsägningar fattas före utgången av 2016.