Gå till innehåll

För lärare och skolor

Ett barn lyssnar på en talbok.

Har du elever som har problem med att läsa tryckta böcker?

Celias avgiftsfria talböcker kan användas som intensifierat och särskilt stöd för elever som har en läsnedsättning. För att använda talböcker behövs ingen skriftlig diagnos om lässvårigheter.

Material som vi erbjuder

 • Punktskriftsläroböcker och e-läroböcker för synskadade elever och studenter.
 • Ett litet urval av talböcker för alla elever och studenter med läsnedsättning.
 • Ett stort utbud av skönlitteratur och facklitteratur som talböcker för alla med läsnedsättning.

Läroböcker finns för alla stadier. Alla böcker hittas kostnadsfritt i webbtjänsten Celianet,  och kan lånas och lyssnas på även via den avgiftsfria appen Pratsam Reader.

Varje elev som använder Celias talböcker behöver användarkoder till Celias talbokstjänst. Eleven får användarkoder, då hen registreras som användare i tjänsten.

Speciallärare registrerar elever i Celias talbokstjänst

Specialläraren är oftast rätt person att registrera elever i talbokstjänsten.

Om skolan inte har speciallärare eller om specialläraren inte kan registrera elever, kan någon annan pedagogisk anställd på välmotiverade grunder få registreringsrättighet. Den som utför registrering ska vara expert på elevers behov av stöd.

Gör så här

 1. Berätta om tjänsten för rektor och övriga lärare, som berörs av frågan. Kom överens internt, vem som utses till kontaktperson i samfundskundens avtal som tecknas med Celia.
  • Kontaktpersonen kan vara exempelvis speciallärare eller rektor.
 2. Anslut er skola som Celias samfundskund med webblanketten.
  • Samtidigt kan du ange alla speciallärare som behöver koder för registrering.
  • Du kan senare ange flera lärare till Celias kundservice: tjanster@celia.fi.
 3. Då blanketten fyllts i sänds till kontaktpersonens e-post automatiskt ett elektroniskt avtal om Celias tjänster. Registrering kan dock inte påbörjas ännu.
 4. Celias kundservice handlägger er skolas anslutning och upprättar personliga användarkoder för varje lärare som utför registreringar i webbtjänsten Celianet, där elever registeras.
  • Alla registrerare får användarkoder som skyddad e-post.
 5. Logga in i webbtjänsten Celianet med registrerarens koder.
  •  I Celianet hittar du ytterligare information och ingående instruktioner för att registrera elever: www.celianet.fi/skolor.

Om er skola redan är Celias samfundskund, följ även då ovanstående anvisning.

 

Även ett bibliotek kan registrera en elev i talbokstjänsten

Om er skola inte registrerar elever, kan elever hänvisas till stads- eller kommunbibliotek tillsammans med målsman. Eleven får i biblioteket användarkoder för att låna Celias talböcker och instruktioner för att lyssna på böckerna.

Ytterligare information om Celias böcker

Ytterligare information om böcker som Celia producerar hittar du i delen Böcker.

Alla böcker som Celia producerar och instruktioner för att låna och lyssna på dem hittas på webbtjänsten Celianet.

Taktilt material

Om eleven behöver taktilböcker

 • Taktilböcker passar syn- och multiskadade elever samt utvecklingsstörda elever.
 • Anslut skolan som Celias samfundskund via en blankett på nätet, varefter taktilböcker kan lånas. Böcker lånas inte till skolan i enskilda elevers namn.
 • Du får en ny bokleverans automatiskt utan separat begäran då den förra leveransen återlämnats. Lånetiden är sex veckor, inklusive tiden för postning.
 • Skolor kan låna och posta pekböcker utan kostnad. Böckerna levereras till skolan som paketförsändelse.

Om din skola har synskadade elever

 • Synskadade elever kan låna skönlitterära böcker och faktaböcker utan kostnad även som böcker i punktskrift samt e-böcker.
 • För synskadade elever passar punkt– och Luetus-läroböcker som du kan låna i webbtjänsten Celianet.
 • Punktskriftsböckerna returneras inte till Celia utan de förstörs eller återvinns efter användningen.