Siirry sisältöön

Opettajille

Kaksi lasta tutkii pöydän ääressä Saavutettavuuskirjasto Celian pistekirjoja, opettaja seisoo pöydän vieressä.

Onko sinulla oppilaita, joille painetun kirjan lukeminen on vaikeaa?

Saavutettavuuskirjasto Celian maksuttomat kirjat ovat yksi tehostetun ja erityisen tuen muoto niille oppilaille, joilla on jokin lukemiseste. Kirjojen lainaamista varten ei tarvitse olla kirjallista diagnoosia lukemisen vaikeudesta.

Celiasta saat

  • piste- ja e-oppikirjoja näkövammaisille oppilaille ja opiskelijoille
  • pienen valikoiman äänioppikirjoja kaikille oppilaille ja opiskelijoille, joilla on lukemiseste
  • monipuolisen valikoima kauno- ja tietokirjoja äänikirjoina kaikille, joilla on lukemiseste.

Oppikirjoja on kaikille luokka-asteille. Kaikki kirjat löytyvät maksutta Celianet-verkkopalvelusta, ja ne voi lainata ja kuunnella myös maksuttomalla Pratsam Reader -sovelluksella. Lisää tietoa Celian tuottamista kirjoista löydät Kirjat ja aineistot -osiosta.

Jokainen Celian kirjoja käyttävä oppilas tarvitsee tunnukset Celian palvelun käyttöön. Oppilas saa tunnukset, kun hänet rekisteröidään palvelun käyttäjäksi.

Opettajat rekisteröivät oppilaat Celian äänikirjapalveluun

Celian äänikirjat ovat tehostetun tai erityisen tuen tukimuoto. Opettaja on useimmiten oikea henkilö rekisteröimään oppilaat äänikirjapalveluun.

Rekisteröijän tulee olla oppilaiden tuen tarpeen asiantuntija. Tärkeää olisi, että rekisteröijä pystyy tarvittaessa opastamaan oppilasta äänikirjojen käytössä.

Jos koulunne ei rekisteröi oppilaita, ohjaa oppilas kaupungin- tai kunnankirjastoon yhdessä huoltajan kanssa. Oppilas saa kirjastosta tunnukset Celian äänikirjojen lainaamiseen ja opastusta kirjojen kuunteluun.

Haluatko järjestää kirjallisuuskasvatusta saavutettavasti?

Tutustu elämyksellisiin oppituntikokonaisuuksiimme, jotka on suunniteltu erilaiset lukemisen haasteet huomioiden. Tunneilla muun muassa luetaan yhdessä jännittäviä kertomuksia ja sanataiteillaan tarinoihin omia versioita.

Celian kirjat tukevat lukemista

Celian kirjat sopivat lukutaitojen harjoittelemiseen. Suosittelemme erityisesti monikanavaisia DaisyTrio-kirjoja lukemisen harjaannuttamiseen, koska äänikirjan ja näytöltä luettavan tekstin yhdistelmä helpottaa rivillä pysymistä, sanojen oikein lukemista ja luetun ymmärtämistä sekä lukemiseen keskittymistä. Opettajan tunnuksilla voitte lukea DaisyTrioja koko ryhmän kesken valkotaululta, mikäli kaikilla oppilailla on oikeus Celian kirjojen käyttöön.

Taktiiliaineistot

Jos oppilas tarvitsee koskettelukirjoja

  • Koskettelukirjat soveltuvat näkö- ja monivammaisten sekä kehitysvammaisten oppilaiden käyttöön.
  • Liitä koulu Celian yhteisöasiakkaaksi verkkolomakkeella, minkä jälkeen koskettelukirjalainaus voi alkaa. Kirjoja ei lainata koululle yksittäisten oppilaiden nimellä.
  • Saat uuden kirjalähetyksen automaattisesti ilman erillistä pyyntöä edellisten palauduttua. Laina-aika on kuusi viikkoa, johon sisältyvät postitusajat.
  • Koskettelukirjojen lainaaminen ja postitukset ovat koululle maksuttomia. Kirjat toimitetaan koululle pakettilähetyksenä.

Jos koulussasi on näkövammaisia oppilaita

  • Näkövammaiset oppilaat voivat lainata maksutta kauno- ja tietokirjallisuutta myös pistekirjoina sekä e-kirjoina.
  • Näkövammaisille oppilaille soveltuvat piste- ja Luetus-oppikirjat voit lainata Celianet-verkkopalvelusta.
  • Pistekirjoja ei palauteta Celiaan, vaan ne hävitetään tai kierrätetään paperinkeräykseen käytön jälkeen.

Lukutuki-uutiskirje

Lukutuki-uutiskirje tarjoaa opetusalan ammattilaisille sekä kirjastohenkilöstölle kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa monipuolisia vinkkejä Celian kirjavalikoimasta ja ajankohtaista tietoa lukemisen tukemiseksi!

Tilaa Lukutuki ja tutustu myös muihin Celian uutiskirjeisiin.