Siirry sisältöön

Kouluille ja opettajille

_MG_7209

Onko sinulla oppilaita, joille painetun kirjan lukeminen on vaikeaa?

Celian äänikirjoja voivat käyttää kaikki oppilaat, joilla on jokin lukemiseste, kuten lukivaikeus, kielellinen erityisvaikeus tai muu oppimisvaikeus, kehitysvamma tai näkövamma. Esimerkiksi tehostetun tuen oppilaat voivat hyötyä Celian äänikirjoista. Äänikirjojen käyttöä varten ei tarvitse olla kirjallista diagnoosia lukemisen vaikeudesta.

Toimi näin äänikirjojen käytön aloittamiseksi

 • Ohjaa oppilas kaupungin- tai kunnankirjastoon yhdessä huoltajan kanssa. Oppilas saa kirjastosta tunnukset Celian kauno- ja tietokirjallisuuden lainaamiseen ja opastusta kirjojen kuunteluun.
 • Myös opettaja voi ilmoittaa lukemisesteisen oppilaan kirjastossa Celian äänikirjojen käyttäjäksi luokan kirjastovierailun yhteydessä. Tällöin lasten huoltajilta tarvitaan kirjallinen lupa. Lupa tarvitaan vain uusilta Celian äänikirjojen käyttäjiltä. Tarkistathan huoltajalta, ettei oppilaalla ole jo käytössään tunnuksia.
 • Äänikirjapalvelun käyttöä varten ei tarvita kirjallista diagnoosia lukemisen vaikeudesta. Asia käydään läpi suullisesti kirjastossa rekisteröinnin yhteydessä.
 • Jos kirjasto ei vielä tarjoa Celian äänikirjapalvelua, pyydä heitä tutustumaan siihen. Erityisopettaja voi itse ilmoittaa oppilaan Celian suoraksi asiakkaaksi vain siinä tapauksessa, että kaupungin- tai kunnankirjasto ei  vielä tarjoa palvelua. Katso palvelua tarjoavat kirjastot kartalta.
 • Maksuttomien kauno- ja tietokirjojen avulla on helppo tutustua äänikirjoihin ja testata niiden soveltuvuutta oppilaalle. Lisäksi kirjallisuutta voi käyttää osana opetusta, esimerkiksi lisämateriaalina ja äidinkielen tunnilla.
 • Jos äänikirjan kuuntelu todetaan oppilaalle toimivaksi tavaksi, koulun kannattaa tilata myös maksullisia äänioppikirjoja.

Hanki koululle tunnukset Celian äänikirjapalveluun

Osta oppikirjoja

 • Osta peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen äänioppikirjat koulusi lukemisesteisten oppilaiden käyttöön Oppari-verkkokaupasta.
 • Myös koulukirjastot voivat ostaa oppikirjoja kokoelmaansa.
 • Opiskelijat ja huoltajat voivat myös itse ostaa kirjoja.
 • Lue lisää oppikirjoista.

Ohjeita äänikirjojen käyttöön

Kirjavinkkejä

Jos oppilas tarvitsee koskettelukirjoja

 • Koskettelukirjat soveltuvat näkö- ja monivammaisten sekä kehitysvammaisten oppilaiden käyttöön.
 • Liitä koulu Celian yhteisöasiakkaaksi verkkolomakkeella, minkä jälkeen koskettelukirjalainaus voi alkaa. Kirjoja ei lainata koululle yksittäisten oppilaiden nimellä.
 • Saat uuden kirjalähetyksen automaattisesti ilman erillistä pyyntöä edellisten palauduttua. Laina-aika on kuusi viikkoa, johon sisältyvät postitusajat.
 • Koskettelukirjojen lainaaminen ja postitukset ovat koululle maksuttomia. Kirjat toimitetaan koululle pakettilähetyksenä.

Jos koulussasi on näkövammaisia oppilaita

 • Näkövammaiset oppilaat voivat lainata maksutta kauno- ja tietokirjallisuutta myös pistekirjoina sekä e-kirjoina.
 • Näkövammaisille oppilaille soveltuvat piste– ja luetus-oppikirjat voit ostaa Oppari-verkkokaupasta.
 • Pistekirjoja ei palauteta Celiaan, vaan ne hävitetään tai kierrätetään paperinkeräykseen käytön jälkeen.

Asiakkuuden lopettaminen

Tästä saat tietoa asiakkuuden lopettamisesta.