Gå till innehåll

Nyheter

Tillgänglighetsbiblioteket Celias förnyade webbplatser, broschyrer och nyhetsbrev

Under våren har strukturen och innehållet på webbplatserna Celianet.fi och Celia.fi förtydligats och sidornas visuella utseende har piggats upp med nya bilder. Innehållet på webbplatserna har omorganiserats, minskats, sammanfattats och uppdaterats.

Optimering av innehåll och ändringar hjälper användarna att snabbare och enklare hitta den information de söker på sidorna. Ändringar i strukturen på webbplatserna gör navigeringen på sidorna smidigare och skapar en bättre användarupplevelse. Även den kognitiva tillgängligheten till webbplatserna har förbättrats ytterligare.

Besökarstatistik från våren visar att de förnyelser som gjorts har tillgodosett användarnas behov och gjort webbplatserna mer lockande och användbara. Det är glädjande att antalet besökare på webbplatserna har ökat och tiden som användarna spenderar på webbplatsen har blivit längre. Ändringsarbetet har inletts med de finskspråkiga delarna av webbplatserna. De svenska och engelska versionerna av båda webbplatserna beräknas vara färdiga i slutet av året.

Celianet.fi – Tillgänglighetsbiblioteket Celias talbokstjänst på nätet

På webbplatsen Celianet.fi finns, utöver nätbiblioteket, även boktips för alla åldrar, information om Celias tillgängliga läroböcker per utbildningsnivå, anvisningar och stöd för att låna och lyssna på böcker samt allmänna anvisningar för personkunder och sammanslutningar, det vill säga Celias servicepartner. Delen Anvisningar och stöd vägleder i användning av talbokstjänsten och innehåller ett omfattande informationspaket om hjälpmedel för lyssning.

Anvisningar för sammanslutningar hittar man enkelt i webbplatsens övre balk, alltså i huvudnavigeringen. På sidan Vanliga frågor finns svar på frågor om användarnamn och registrering av kunder för bibliotek, skolor och Celias övriga samarbetspartner. I anvisningar för sammanslutningar finns också Celias utbildningar och webbinarier, samt Celias broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.

Celianets talbokstjänst har också fått flera funktioner som användarna önskat och som gör den enklare att använda. Det är lättare att söka böcker och det finns mer information om böckerna än tidigare. Om du gör ett skrivfel när du söker en bok föreslår sökningen de närmaste tillgängliga alternativen. Du kan också kontrollera titeln på originalverket, söka andra böcker som din favoritläsare har läst eller se om boken hör till en serie – och ta resten av bokserien med på din läslista!

Information på Celia.fi om organisationen och tjänster för nya kunder

På Celia.fi finns allmän information om Tillgänglighetsbiblioteket Celias tjänster och om Celia som organisation. Innehållet på webbplatsen riktas till nya kunder, servicepartner och intressentgrupper. Webbplatsen innehåller bland annat nyheter om Celia, presentationer av material som Celia erbjuder samt blanketter med vilka bibliotek eller skolor kan bli Celias servicepartner.

En ny del på webbplatsen är sidan Bli kund som tydligare än tidigare berättar vem som kan bli kund på Celia och hur. Celias tjänster har också delats upp enligt användare.

Nya broschyrer och förnyade nyhetsbrev

Du vet väl att Celias nya kundbroschyrer kan beställas gratis från broschyrbutiken på finska, svenska och engelska? Se utbudet av broschyrer.

Även Celias nyhetsbrev har förnyats. Nyhetsbreven betjänar såväl personkunder som samfund både på finska och svenska. Nyhetskatalogen som publiceras varje månad ger information om Tillgänglighetsbiblioteket Celias nya böcker direkt i e-posten. Brevet Läsaktuellt riktas till alla som är intresserade av skön-, fack- och barnlitteratur. Nyhetsbrev med riktat innehåll kan beställas till bibliotek och sektorn för brottspåföljder, yrkesutbildade inom pedagogik och undervisning, högskolebibliotek och personer som är intresserade av punktskrift och taktila material.

Beställ nyhetsbrev. Du kan också läsa gamla nyhetsbrev i nyhetsbrevarkivet.

Om du vill ge respons på förnyelserna, skicka ett meddelande till [email protected].

Frågor? Vår kundtjänst betjänar som vanligt hela sommaren i alla bekanta kanaler:
chatt på webbplatsen vardagar kl. 9–14, e-post [email protected], tfn 0295 333 050 (mån–to kl. 9–11).