Gå till innehåll

Nyheter

Tillgång till kostnadsfria Daisy-spelare begränsas

Celia har redan under flera års tid samarbetat med Synskadades Centralförbund rf, som lånat ut Daisy-spelare till Celias kunder som läser talböcker på cd och behöver en Daisy-spelare.

Enligt Social- och Hälsovårdsministeriets beslut 5.2.2015 minskar RAY-understödet till Synskadades Centralförbund rf. Därför lånar Centralförbundet i fortsättningen Daisy-spelare endast ut till personer, vilkas läsnedsättning är relaterad till synen. Om man redan har en Daisy-spelare behöver den inte returneras och eventuella reparationer åtgärdas som tidigare.

Beslutet påverkar inte Celias tjänster eller utlåningen av talböcker från Celia. Celias tjänster är avsedda för alla som har svårt att läsa vanliga böcker bland annat på grund av läs- och skrivsvårigheter, försvagad syn eller annat handikapp eller sjukdom.

Celias tjänster kan behändigt användas via Vera-tjänsten med hjälp av ens egen mobiltelefon eller surfplatta. Om man behöver talböcker på cd-skiva, finns det förmånliga bärbara cd-mp3-spelare att köpa i butiker som säljer vardagselektronik. En särskild Daisy-spelare kan man även ansöka om som hjälpmedel från FPA, det egna sjukvårdsdistriktet eller från undervisningsväsendet. Den som är synskadad kan ansöka om spelaren hos Synskadades Centralförbund rf. Läs mera.