Gå till innehåll

Nyheter

Nya ändringar vid utlåning av Daisy-spelare

Daisy-utlåningen vid Synskadades Centralförbund har i maj 2015 preciserat sina kriterier för kundförhållanden och kraven för hur de påvisas.

Daisy-utlåningen lånar Daisy-spelare till personer, som har av läkare konstaterad skada eller sjukdom, som förorsakar ett väsentligt och bestående eller långvarigt hinder för att läsa text eller använda pekskärm. Mer information om kriterier för kundförhållanden och för att få låna en Daisy-spelare fås genom Daisy-utlåningen, tel. 09 3960 4040.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut minskar det RAY-bidrag som anvisats Synskadades Centralförbund för lån av Daisy-spelare. Målet med de nya kriterierna för kundförhållanden är att säkerställa att tjänsten för utlåning av Daisy-spelare riktas till dem som behöver det mest. Mest nytta av Daisy-spelare har personer som har svårt att lyssna på talböcker med mobila apparater eller datorer.

De nuvarande kunderna hos Daisy-utlåningen kan fortfarande använda den spelare som de lånat och spelare som gått sönder servas vid behov såsom förut.

Celias service- och bokutbud är även i fortsättningen avsedd för alla som har svårigheter att läsa en tryckt bok, exempelvis på grund av lässvårigheter, försvagad syn, en sjukdom eller skada. Läs mer om hur du kan lyssna på talböcker med olika apparater och om olika alternativ för att få en Daisy-spelare.