Gå till innehåll

Nyheter

Ny rekommendation ger anvisningar om tillgänglighet för de allmänna biblioteken

Syftet med bibliotekstjänsterna är att främja befolkningens lika möjligheter till bildning och litterära intressen. Biblioteksservice är avsedd för alla och därför är tillgänglighet ett centralt mål för bibliotek. Den nya tillgänglighetsrekommendation för de allmänna biblioteken (Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus) ger anvisningar om hur bibliotek kan betjäna alla sina kunder bättre – även de som har utmaningar med biblioteks fysiska utrymmen och webbtjänster. Tillgänglighetsrekommendationen är gratis och kan laddas på webbsidan kommunerna.net (på finska). En svensk översättning väntas till hösten 2016.

Samtidigt med rekommendationen revideras bibliotekslagen. Den nya lagen avses träda i kraft år 2017-2018.

Läs mer på Celias blogg (på finska).