Gå till innehåll

Nyheter

Lärare, berätta vad du tänker om läshjälpmedel!

I januari–februari samlar Tillgänglighetsbiblioteket Celia in lärares uppfattningar om hjälpmedel för läsning i undervisningen. Syftet med enkäten är att ta reda på hurdana hjälpmedel och material lärarna anser fungerar bäst i undervisningen för elever som har svårigheter med läsning. Med hjälp av resultaten utvecklar vi våra tjänster och böcker för att ännu bättre svara på skolornas behov.

Svarstiden för enkäten är 16.1–12.2.2023. Undersökningen genomförs av Innolink Oy. Vi lottar ut fem set biobiljetter för två personer bland de svarande. Vi tackar varmt varje svarande på förhand!

Svara på enkäten via den här länken.