Gå till innehåll

Nyheter

Den nya Tillgänglighetsportföljen öppnar dörrar till åtkomliga e-tjänster

Tillgänglighet och åtkomlighet är frågor om jämlikhet och mänskliga rättigheter och de gäller alla människor, men i synnerhet dem som har läshinder. Den nya Tillgänglighetsportföljen ger praktiska råd för att planera och producera material eller nätsidor som är tillgängliga, åtkomliga och användarvänliga. Portföljen har utarbetats av Celia-biblioteket och även experter från andra branscher har deltagit i arbetet.

Den 21 maj firas den internationella dagen för ökad medvetenhet om tillgänglighet (Global Accessibility Awareness Day). Tillgänglighetsportföljen visar hur man med små åtgärder kan genomföra tillgänglighet och åtkomlighet, bara dessa beaktas redan vid planeringen av e-tjänsten. Jämlikhet inom kommunikation är nutid och hållbar utveckling också i Finland.

Ytterligare information: Projektchef för tillgänglig publicering Kirsi Ylänne, Celia-biblioteket tfn 040 186 6024, kirsi.ylanne(at)celia.fi.

Länk till Tillgänglighetsportföljen https://www.celia.fi/celia-asiantuntijana/esteettomyyssalkku/