Gå till innehåll

Nyheter

Celia-priset för år 2019 beviljades samarbetet mellan fängelser och bibliotek – det finns flera sätt att motivera fångar att läsa och ett av dem är en riktig hit

Irmeli Malka-Kannisto

Irmeli Malka-Kannisto har deltagit i samarbetet mellan bibliotek och fängelser sedan 2012.

Fångarnas utmaningar med att läsa har fått publicitet under förra veckan. Men det finns ett sätt att få fångar entusiastiska över att läsa  – och för att stå i kö i upp till ett halvt år för att få läsa.

På Åbo Bokmässa utdelades i oktober årets Celia-pris till samarbetsgruppen för fängelser och bibliotek.

Samarbetet mellan allmänna bibliotek och fängelser har stärkts i hela landet efter att den nationella gruppen för samarbete inledde sin verksamhet i början av 2018. Celia-priset beviljas för projektets vidareförande av verksamhetsmodellerna, samt för utvecklandet av arbetet i fängelsebiblioteken.

Sätt att få fångar att köa för att läsa

I finländska fängelser prövar man nu många metoder för att motivera fångar att läsa. Dessa inkluderar poesikretsar, kurser i informationssökning, Alias-spel, videotrailers och serieworkshoppar.

En av de bästa modellerna som spridit sig från ett fängelse till ett annat är att läsa för barn. Fångarna erbjuds i många fängelser möjlighet att läsa barnböcker till sina barn. Läsningen sker på en video som lagras på en minnessticka. Fängelset sköter om att minnesstickan levereras säkert till familjen. Barnen får också den bildbok som föräldern läser på videon.

“Ett barn hade tagit med minnesstickan då hen reste på en resa med mamman så att också pappan skulle få följa med. En annan pappa läste fullt 2 minnesstickor och barnet slutade vara blyg för pappan”, berättar specialbibliotekarien Irmeli Malka-Kannisto om läsandets effekter på familjeaktiviteter.

Irmeli är pionjär inom bibliotekens arbete på fängelser. Hon inledde samarbetet mellan biblioteken och fängelser 2012. Hon är tills vidare den enda biblioteksanställda i Finland vars arbetstid till 100 % går till fängelsesamarbetet. I Uleåborg, Kuopio och Tammerfors har en arbetstidsinsats på 30 % avsatts för fängelsearbete.

Fångarna kan läsa till sina barn redan i 10 fängelser och även i andra fängelser i Finland har det väckt intresse.

“I fängelset händer ingenting över en natt. Beroende på resurserna kan det ta upp till ett halvt år för att man kan få läsa för sina barn.”

När fången har svårigheter att läsa en saga får hen hjälp av den biblioteksanställda. Att läsa en bok tränas tillsammans och om det är helt omöjligt, kan sagan t.ex. sjungas.

”Prinsessböckerna har svåra ord, Aurora, Frozen, Pocahontas och ibland blir boken på hälft. Jag har då gett rådet att man kan sätta in t.ex. egna dotterns namn i stället.”

För fångarna har verksamheten en stor betydelse.

“För barnet har läsandet en mycket stor betydelse, eftersom jag då kan vara närvarande åtminstone på något sätt i mitt barns liv”, berättar en 30-årig man.

Fängelsebibliotek förs i en modern riktning

Tack vare samarbetsgruppen har materialen i fängelsebiblioteken kunnat förnyas med tanke på målgruppen. År 2019 har man särskilt satsat på en förnyelse av faktaböcker i fängelserna. Vid valet av faktaböcker har man beaktat fångarnas önskemål. En del av böckerna har skrivits med lättläst språk.

“Fängelsebiblioteket bör inte vara för allmänt, utan uttänkt för målgruppen. Var och en tar naturligtvis den bok som intresserar en själv från hyllan. Det fungerar inte om jag lägger böcker med t.ex. herrgårdsromantik i hyllan. Inte ens kvinnliga fångar läser dem, det ska vara mera inriktat”, säger Irmeli Malka-Kannisto.

Samarbetet mellan allmänna bibliotek och fängelser är en relativt ny sak. I enstaka städer har biblioteket och fängelset samarbetat sedan början av 2010-talet. Samarbetet förstärktes när den riksomfattande samarbetsgruppen för bibliotek och fängelser inledde sin verksamhet i januari 2018.

“Materialen i många fängelsebibliotek har varit i dåligt skick. Fängelsebiblioteken är nu med tanke på klassificeringen i gott skick och bibliotekskort tas i bruk i många fängelser. I en del av fängelserna sker utlåningen fortfarande genom anteckningar i ett rutigt häfte. Det är ett besvärligt sätt, om det finns 4 000 titlar på biblioteket”, konstaterar Kristian Kipinoinen från Brottspåföljdsmyndigheten.

I samarbetsgruppens arbete ingår att modernisera materialet i fängelsebiblioteken och att dra upp gemensamma riktlinjer. Vilka som helst böcker som donerats av KonMari-intresserade kan inte tas emot ppå fängelsebiblioteket, utan det behövs riktlinjer för hur och vilken typ av material man skaffar.

Avsikten är att bekanta fångarna med biblioteket också för tiden efter frigivningen

I och med stärkandet av samarbetsnätverket har fängelsebibliotekens verksamhet blivit modernare och mera resultatinriktad. Fängelsebiblioteken ordnar tillsammans med allmänna bibliotek evenemang och utställningar.

“Verksamheten introducerar tjänsterna på moderna bibliotek där det inte endast är fråga om utlåning och återlämning. Det primära syftet är att motivera läsandet”, säger Malka-Kannisto.

I fängelsebiblioteken har man infört ett klassificeringssystem för allmänna bibliotek och en kategorisering av material.

Fängelsebiblioteken börjar nu vara på nivån av ett allmänt bibliotek. Det sänker tröskeln för fångar att besöka ett allmänt bibliotek efter frigivningen.

“En fånge sa att det var så lätt att gå till ett stort bibliotek när man förstår kategorierna på ett bibliotek”, berättar Irmeli.

Även Brottspåföljdsmyndigheten är nöjd med verksamheten.

“Samarbetet med allmänna bibliotek är mycket viktigt för fängelserna, eftersom vi med hjälp av den expertis som finns i de allmänna biblioteken har lyckats utveckla en mängd olika aktiviteter för att främja läsförmågan”, säger Kati Sunimento från Brottspåföljdsmyndigheten.

Prispokal i choklad till fängelset

Temat för Celia-priset 2019 är läsandet hos unga vuxna. Av fångarna är 54 % i åldern 16-35 år. I prisutdelningen ville man fästa uppmärksamhet vid unga vuxna med de största behoven som ofta inte vant sig vid att läsa.

Genom samarbetet mellan fängelser och allmänna bibliotek har man kunnat ta tag i denna situation mera omfattande genom att erbjuda fångarna en möjlighet att utveckla sin egen läskunnighet och läsupplevelse.

Åbo stadsbibliotek fungerar som den nationella samordnaren för gruppen. Bland övriga medlemmar i gruppen finns stadsbiblioteken i Tammerfors, Uleåborg och Kuopio samt Vasa stadsbibliotek och Joensuu stadsbibliotek som anslutit sig i år. Även Brottspåföljdsmyndigheten har som medlem i gruppen en central roll i främjandet av samarbetet.

Celia-priset är värt 2 000 euro. Dessutom belönades vinnarna med en handgjord prispokal av choklad med texten ”Lukeminen on nautinto” (Att läsa är ett nöje). I priset ingår även 100 bokstäver i choklad. Chokladpriset är avsett att levereras till ett fängelse som deltar i verksamheten för att avnjutas tillsammans med fångarna.

Tilläggsuppgifter om Celia-priset
Tilläggsuppgifter om fängelsebiblioteksarbetsgruppen

Bilder på prisutdelningen fås från vår mediebank. Fri att användas. Fotograf Celia / Johannes Koski.