Gå till innehåll

Nyheter

Bokklubbstjänsten för barn och ungdomar förnyas i januari 2015

Utifrån den respons vi fått från våra kunder förnyar vi vår bokklubbs tjänst.

Från och med januari 2015 meddelar vi om boknyheter för barn och unga i bokklubbs nyheterna.

I nyhetsbrevet finns information om:

– sagoböcker för 4-6 åringar

– barnböcker riktade till 7-9 åringar

– ungdomsböcker som passar till 10-14 åringar

– böcker riktade till över 15 åriga unga vuxna

I nyhetsbrevet presenteras för varje åldersgrupp en passande boknyhet. Dessutom får du annan intressant och aktuell information angående barn- och ungdomslitteratur. Nyhetsbreven ersätter den nuvarande automatiska försändelsen av bokklubbsböcker. Från och med januari lånar man själv bokklubbsböckerna från Celianet

Man behöver inte ansluta sig skilt till den förnyade bokklubben

Bokkubbs-nyheter skickas via e-post en gång i månaden under den sista veckan varje månad. Prenumerationen kan avbrytas när som helst genom länken i brevet.

Ifall du inte ännu har lösenord till Celianet, kontakta Celias kundtjänst.