Gå till innehåll

Nyheter

Åbo stadsbibliotek är det tillgängliga biblioteket år 2015

Celia-priset 2015 tilldelades Åbo stadsbibliotek. Celia-priset ges till ett allmänt bibliotek eller en bibliotekspool, som med sin verksamhet på ett betydande sätt har främjat tillgången på bibliotekstjänster i Finland.

Inom sitt verksamhetsområde har Åbo stadsbibliotek gjort banbrytande arbete när det gäller att tillhandahålla samfund och individer Celias talböcker för förverkligande av jämlikhet i läsning och informationstillgång.

Åbo stadsbibliotek har på ett exemplariskt sätt planerat och genomfört sättet på vilket man bjuder ut Celias talböcker till kunderna, till exempel vad gäller personalutbildning, inriktning av personalresurser, kommunikation och marknadsföring samt ordnande av evenemang.

Priset är en penningsumma på 2 000 euro.

Läs mer om Celia-priset