Gå till innehåll

Nyheter

Över 100 bibliotek erbjuder en ny talbokstjänst

Samarbetsprojektet Bibliotek för alla har fört med sig det statliga biblioteket Celias producerade talböcker till närbibliotek runtom i landet. Redan över 100 bibliotek erbjuder den nya talbokstjänsten för personer med läsnedsättning. De lokala tjänsterna förbättrar deras tillgång till talböcker och information avsevärt.

”Vi har nått ut till kunder med läsnedsättning i olika åldrar, både unga och äldre. De kunder som till stor del lyssnar på talböcker har varit positivt överraskade av Celias utbredda utbud där även nyligen utgivna verk finns med. Även personalen har varit aktiv med i den nya tjänsten. I biblioteken vill vi främja läsande oberoende av bokform.” berättar bibliotekarien Satu Salmela på Dickursby bibliotek.

Mer information samt en lista på alla bibliotek som är med i projektet Bibliotek för alla finns på sidan https://kirjastokaikille.fi/pa-svenska/

För mer information:
Projektledare Rauha Maarno
[email protected]
tel. 040 6476 582

Samarbetsprojektet Bibliotek för alla för med sig Celia-bibliotekets talböcker till närbiblioteken. Målsättningen är att främja läskunskaperna samt befolkningens likvärdiga möjligheter att få tillgång till kultur och information.

Uppdaterad 19.3.2015