Siirry sisältöön

Usein kysyttyä Celian äänikirjoista

Mikä on Daisy-äänikirja?

Saavutettavuuskirjasto Celia käyttää äänikirjoissaan ensisijaisesti Daisy-formaattia. Daisy-äänikirja on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten käyttöön kehitetty digitaalinen äänikirja, joka on saavutettava.

Mitä tarkoittaa saavutettava julkaiseminen?

Saavutettavassa julkaisemisessa kirjoille ja muille teksteille on olemassa muitakin esitysmuotoja kuin perinteinen painettu versio. Tällaisia ovat esimerkiksi isotekstiset kirjat, pistekirjat, elektroniset kirjat ja äänikirjat. Yhdelle lukijaryhmälle sopiva esitysmuoto ei kuitenkaan välttämättä sovi toiselle lukijaryhmälle. Pistekirja on saavutettava vain henkilöille, jotka osaavat pistekirjoitusta.

Saavutettavien julkaisujen suurin käyttäjäryhmä ovat henkilöt, jotka eivät voi lukea painettua tekstiä esimerkiksi näön heikkouden tai motoristen ongelmien vuoksi. Kuka tahansa voikin tarvita saavutettavaa julkaisumuotoa eri elämäntilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi näön heikkeneminen iän myötä, jolloin tekstin suurentaminen on tarpeen, tai mobiililaitteen käyttäminen kirkkaassa auringonpaisteessa, jolloin tekstin muuttaminen ääneksi on tarpeen.

Digitaalinen julkaisu on saavutettava, kun informaatio on luettavissa apuvälineiden tai vaihtoehtoisen viestintäkanavan kautta, esimerkiksi että teksti on kuunneltavissa äänenä. Teksti voi olla ääneen luettu tai ääni voidaan tuottaa tekstistä puhesynteesin avulla.

Daisy-kirja on ympäri maailmaa käytössä oleva digitaalinen saavutettava kirjamuoto, joka voi sisältää ääntä, tekstiä ja kuvia ja se sopii erilaisille lukijaryhmille. Daisy-kirjaa voi kuunnella tai sen tekstiä voi lukea vaikkapa pistenäytön avulla. Daisyssä on painetun kirjan teksti ja kirjan rakenne otsikoineen ja sivunumeroineen.

ePUB 3 on kehittyvä suuren yleisön saavutettava kirjamuoto. Se on Daisyn tapaan monipuolinen ja voi sisältää tekstiä, ääntä, kuvia ja videoita.

Mitä Daisy tarkoittaa?

Daisy on lyhenne englannin kielen sanoista Digital Accessible Information SYstem, digitaalinen saavutettava informaatiojärjestelmä. Sanan Daisy voi kirjoittaa joko akronyyminä eli kokonaan isoilla kirjaimilla (DAISY) tai erisnimenä, isolla alkukirjaimella (Daisy).

Daisy on kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty digitaalinen julkaisustandardi. Daisy ei ole sama asia kuin äänikirja. Daisy-muodossa voidaan julkaista myös esim. e-kirjoja tai kirjoja, joissa on ääni ja teksti on synkronoitu niin, että äänenä kuultava teksti näkyy samanaikaisesti näytöllä. Daisy.org-sivuilla on paljon lisätietoa DAISY-standardista.

Mitä hyötyä Daisystä on?

  • Daisy-kirjaa on helppo selata. Kirjoissa voi liikkua eteen- tai taaksepäin joko aikajaksoittain, lauseittain tai luvuittain. Selailussa voi hyödyntää kirjan tuottajan tekemää rakennetta, joka seuraa yleensä alkuperäisen kirjan lukuja tai sivunumeroita.
  • Kirjan kuuntelua voi jatkaa keskeytyksen jälkeen täsmälleen samasta kohtaa kuin mihin viimeksi on jäänyt.
  • Daisy-lukuohjelmilla voi Daisy-kirjaan voi lisätä kirjanmerkin. Kirjanmerkkejä voi lisätä tarvittaessa useitakin muistilappujen tapaan.
  • Daisy-lukuohjelmissa kirjan ääntä voi nopeuttaa ja hidastaa portaattomasti kuuntelun aikana.
  • Daisy-kirjoja voidaan välittää verkon kautta tai fyysisesti cd-levyllä. Daisy-kirjassa äänitiedostot ovat mp3-muodossa, joten koko kirja mahtuu yleensä yhdelle cd-rom-levylle.
  • Koska Daisy on kansainvälinen formaatti, siihen tuotettuja aineistoja on mahdollista jakaa eri maiden kesken.

Daisy-kirjan ominaisuudet ovat käytössä silloin, kun kirjaa kuunnellaan erityisellä Daisy-soittimella tai tietokoneelle tai mobiililaitteelle asennetulla Daisy-kuunteluohjelmalla. Daisy-kirjan ääni on mp3-muodossa, joten kirjoja voi kuunnella myös esim. kannettavalla mp3-soittimella, mutta tällöin Daisy-kirjan selailu- ja muut erikoistoiminnot eivät ole käytössä.

Mikä ero on Daisy-äänikirjalla ja kaupallisella äänikirjalla?

Daisy-äänikirjat sisältävät painetun kirjan rakenteen eli painetun kirjan otsikot ja usein sivunumerot, jolloin Daisy-äänikirjassa on mahdollista liikkua kirjan osasta toiseen. Kaupalliset äänikirjat eivät yleensä sisällä painetun kirjan otsikoita eikä niissä ole mahdollista siirtyä tietylle sivulle.

Kaupalliset CD-levyille tallennetut äänikirjat sisältävät yleensä useita CD-levyjä. CD-levylle tallennetut Daisy-äänikirjat mahtuvat yleensä yhdelle CD-levylle, jolloin äänikirjan kuuntelu on helpompaa, kun levyjä ei tarvitse vaihtaa. Daisy-kirjoissa ääni on pakattu mp3-muotoon, joten laitteen on toistettava mp3-muotoa, jotta sillä voi kuunnella CD-levyllä olevaa äänikirjaa. Kaupalliset äänikirjat on sitä vastoin tallennettu pakkaamattomaan audio-CD-muotoon ja niitä voi kuunnella kaikilla CD-soittimilla.

Millä laitteilla Daisy-äänikirjaa voi kuunnella?

Daisy-äänikirjoja voi kuunnella tietokoneella, mobiililaitteilla tai mp3-soittimilla. Erityiset Daisy-soittimet sopivat myös tavallisten CD-levyjen kuunteluun. Daisy-kirjoja voi kuunnella myös mp3-tiedostoja toistavilla CD-soittimilla, mutta tällöin kirjaa ei voi esimerkiksi selailla eikä siihen voi jättää kirjanmerkkejä.

Miten Daisy-äänikirjoja voi kuunnella?

Celian tuottamia äänikirjoja voi kuunnella tietokoneella suoratoistona Celianet-palvelussa, mobiililaitteilla Pratsam Reader -sovelluksen avulla tai lataamalla äänikirjan tietokoneelleen.

Windows-tietokoneille on olemassa lukuohjelmia, esimerkiksi maksullinen EasyReader-ohjelma.

Mac-tietokoneille sopiva lukuohjelma on esimerkiksi ReadHear.