Siirry sisältöön

Kenelle Celian palvelut on tarkoitettu?

Saavutettavuuskirjasto Celian kirjoja ja aineistoja voivat käyttää kaikki henkilöt, joille lukeminen on vaikeaa tai mahdotonta esimerkiksi lukivaikeuden, vamman tai sairauden aiheuttaman lukemisesteen vuoksi.

Kattavaa listaa eri lukemisesteistä on mahdotonta antaa. Alla on listattu joitakin esimerkkejä yleisimmistä syistä:

 • lukivaikeus (lukihäiriö)
 • oppimisvaikeus
 • näkövamma
 • heikentynyt näkö (esim. ikäihmisillä)
 • kehitysvammaisuus
 • cp-vamma
 • reuma
 • ms-tauti
 • lihastaudit
 • heikentynyt lihaskunto
 • afasia
 • kehityksellinen kielihäiriö
 • keskittymishäiriöt
 • hahmotushäiriöt
 • muistihäiriöt.

Celian palvelut on lain perusteella rajattu ainoastaan lukemisesteisille henkilöille. Pelkästään heikko suomen tai ruotsin kielen taito ei oikeuta Celian kirjojen käyttöön. Henkilöllä täytyy olla vammasta tai sairaudesta tai niihin rinnastettavasta syystä johtuva vaikeus lukea tekstiä.

Kun Celian äänikirjapalveluun rekisteröityy kirjastossa tai koulussa, lukemisesteestä ei tarvitse esittää todistusta. Asia käydään rekisteröitymisessä suullisesti läpi.

Jos olet epävarma oikeudestasi Celian palveluihin, ota yhteys Celian asiakaspalveluun: