Gå till innehåll

Nyheter

Tidtabellen för nya Celianet preciserades

Tidtabellen för ibruktagande av nya Celianet har preciserats. Det nya systemet offentliggörs vecka 12, dvs. under tiden 20 – 26.3.2017.

Övergången till det nya systemet kräver inga åtgärder av användarna och användarnamnen behöver inte bytas ut. Innan tjänsten öppnas hålls den tillfälligt stängd i två veckor. Då kan man inte låna böcker.  Man kan lyssna på böcker med appen Pratsam Reader under avbrottet, om böckernas lånetid träder i kraft.

Under avbrottet håller även Celias kundbetjäning stängt. Detta avbrott infaller under veckorna 10 och 11, dvs. under tiden 6 -19.3.2017.

Nya Celianet håller som bäst på att utarbetas i samverkan med användarna. Systemet testas i början av februari av olika användargrupper, varefter detaljer som under utprovningen visat sig vara i behov av förbättringar rättas till innan den egentliga publiceringen.

Senare, under 2017, utvecklar Celia också utlåningen av talböcker till mobila enheter. Målet är att kunderna ska kunna både låna och lyssna på talböcker i mobilappen Pratsam Reader.