Gå till innehåll

Nyheter

Din personliga integritet är viktig för oss

A youth sitting on green grass, listening with headphones

Tjänsterna i vårt samhälle digitaliseras i rask takt. För att dessa tjänster ska vara så säkra som möjligt har EU utfärdat en allmän dataskyddsförordning som skyddar dina personuppgifter. EU:s dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018 och berör alla företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen inom hela EU.

Vi på Celia har säkerställt att dina uppgifter skyddas i enlighet med förordningen och att all hantering av uppgifterna följer principerna för god informationshantering. Korrekta och uppdaterade uppgifter hjälper oss också att betjäna dig bättre.

Hur påverkar förordningen dig som kund hos Celia?

Förordningen påverkar inte hur du kan använda dig av Celias tjänster.

Vi är tvungna att samla in grundläggande uppgifter om dig för Celias tjänster. Sådana uppgifter är till exempel namn, adress och telefonnummer.

För vissa tjänster behöver vi ditt samtycke. Insamling av lånehistoria är en tjänst som vi erbjuder endast med ditt samtycke. Vi vill också vara säkra på att alla meddelanden du får från oss är välkomna och ber därför om ditt samtycke till det.

Vi kommer att be om ditt samtycke i form av en enskild kort förfrågan när du loggar in i Celianet och Pratsam Reader senare i år. Du kan också ändra dina samtycken i efterhand i Celianet eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Om du inte använder dig av Celias webbtjänster, får du information om förordningen antingen per e-post eller vanlig post. Alla som har meddelat sin e-postadress till Celia får sin information per e-post. Du behöver inte göra något åt meddelandet, men du kan kontakta kundtjänsten om du har frågor med anknytning till dataskyddsförordningen.

Läs mer om dataskyddet på Celia.

Var hittar jag mer information om EU:s allmänna dataskyddsförordning?

På dataombudsmannens webbplats finns utförlig information om EU:s kommande dataskyddsförordning.

Lukko. Taustalla binäärikoodia.