Gå till innehåll

Nyheter

Celias samarbetsförhandlingar har slutförts

Samarbetsförhandlingarna som inleddes 26.9.2016 vid Celia har slutförts. I början av samarbetsförhandlingarna uppskattades det eventuella minskningsbehovet till högst tretton årsverken. Som en följd av samarbetsförhandlingarna upphör arbetet för sammanlagt nio personer.

Anställningsförhållandet för tre personer i ordinarie tjänst upphör eller har upphört på grund av att de gått i ålderspension.  Anställningsförhållandet för fyra personer med visstidsanställning upphör när visstidsanställningen löper ut. För tre visstidsanställda arbetstagare försöker arbetsgivaren hitta ett vikariat på viss tid för en del av 2017. Tjänsteförhållandet för två personer i ordinarie tjänst måste avslutas genom uppsägning.

Grund för uppsägningen är produktionsorsaker och ekonomiska orsaker till följd av omorganisering av funktionerna vid Celia samt en därav följande väsentlig och varaktig minskning av det till buds stående arbetet.

Under samarbetsförhandlingarna diskuterades även förändringarna i Celias organisationsstruktur. På grund av personalminskningen måste Celias verksamhet skäras ned och omorganiseras och en del funktioner måste helt läggas ned.