Siirry sisältöön

Uutiset

Celian yt-neuvottelut on viety päätökseen

Celian 26.9.2016 aloitetut yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Yt-neuvottelujen alkaessa mahdolliseksi vähennystarpeeksi arvioitiin enimmillään kolmetoista henkilötyövuotta. Yt-neuvottelujen tuloksena työt päättyvät yhteensä yhdeksältä henkilöltä.

Kolmen vakituisessa virassa olevan henkilön palvelusuhde loppuu tai on loppunut vanhuuseläkkeelle siirtymisen myötä.  Neljän määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön palvelussuhde loppuu määräajan päättyessä. Kolmelle määräaikaiselle työntekijälle työnantaja pyrkii etsimään määräaikaisen sijaisuuden osaksi vuotta 2017. Kahden vakituisessa virassa olevan henkilön virkasuhde joudutaan päättämään irtisanomalla heidät.

Irtisanomisen perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt johtuen toimintojen udelleenjärjestelyistä Celiassa sekä näistä syistä johtuva tarjolla olevan työn olennainen ja pysyvä väheneminen.

Yt-neuvotteluissa keskusteltiin myös Celian organisaatiorakenteen muutoksista. Henkilökunnan vähentymisen vuoksi Celian toimintoja on supistettava, järjestettävä uudelleen ja joitakin toimintoja on lakkautettava kokonaan.