Gå till innehåll

Nyheter

Tillgänglighetsbiblioteket Celias nyhetsbrev förnyas

Celias nyhetsbrev innehåller aktuell information och mångsidiga lästips för alla åldrar. De riktar sig till såväl privatkunder som företag och är tillgängliga på finska och svenska. Nyhetsbrevserbjudandet har förnyats i vår.

Brevet Läsaktuellt riktar sig till alla som är intresserade av skön-, fack- och barnlitteratur. Brevet Nya böcker ger varje månad en lista på nya böcker i Tillgänglighetsbibliotekets Celias utbud.

Känn på berättelsen innehåller information om Celias punktskriftsböcker och andra taktila material. Nyhetsbrevet tar upp olika slags taktila material, ger boktips och behandlar även frågor om punktskriftsmaterial och taktila material ur ett bredare perspektiv.

Se hela vårt utbud av nyhetsbrev och välj de som intresserar dig! Här kan du också läsa gamla nyhetsbrev i vårt nyhetsbrevarkivet.