Gå till innehåll

Nyheter

Imatra stadsbibliotek utsedd till årets tillgängliga bibliotek 2016

Celia-priset 2016 tilldelades Imatra stadsbibliotek. Bibliotekschef Marja Huuhtanen och bibliotekarie Mika Kähkönen vid Imatra stadsbibliotek tog emot priset från Celias bibliotekschef Marketta Ryömä under Undervisnings- och kulturministeriets biblioteksdagar i Helsingfors 23.11.2016.

Celia-priset tilldelas ett bibliotek eller en biblioteksfilial, som på ett betydande sätt har främjat tillgången på bibliotekstjänster.

I motiveringen konstateras att Imatra stadsbibliotek har gjort banbrytande arbete när det gäller att tillhandahålla Celias talböcker till samfund och individer. Stadsbibliotek har på ett exemplariskt sätt planerat och genomfört sättet på vilket man bjuder ut Celias talböcker till kunderna. Cd-ljudböcker och andra material som främjar läsning i övrigt finns tillgängliga i stort antal och är lätta att hitta. Bibliotekets ledning och hela personalen har förbundit sig att utveckla servicen för personer med läsnedsättning. Personalen betjänar sina kunder helhjärtat, med mycket stor yrkeskompetens.

Celia-priset uppgår till 2 000 euro, och förslag till nästa Celia-pristagare tas emot våren 2017.

Läs mer om Celia-priset