Gå till innehåll

Nyheter

Talböckerna i Tillgänglighetsbiblioteket Celia överförs helt till nätet

Tillgänglighetsbiblioteket Celias styrelse fattade vid sitt möte den 5 juni 2024 beslut om att Celia övergår till att endast låna ut talböcker genom webbtjänsten. För närvarande använder redan cirka 90 procent av Celias kunder webbtjänsten. Målet är att alla kunder som lånar talböcker på CD, cirka 7 000 personer, övergår till webbtjänsten senast 30.9.2025.

I detta skede är förändringen endast i planeringsstadiet och ärendet kräver tills vidare inga åtgärder från kunderna. Tillgänglighetsbiblioteket Celia tar under hösten direkt kontakt med alla kunder som berörs av ändringen.

Celia stöder kunderna i en så smidig övergång som möjligt till webbtjänsten. Kunderna får i första hand hjälp och vägledning av Celias kundtjänst. Många kunder kan också behöva hjälp med övergången från närstående, till exempel familjemedlemmar, personliga assistenter eller kundtjänst vid allmänna bibliotek.

Celia samarbetar även med organisationer för att stödja kunder. Viktiga samarbetspartner är bland annat Synskadades förbund och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

De flesta kunder som lånar talböcker på CD från Celia får dem för närvarande via bokklubbar. Bokklubbar som är viktiga för kunder är också tillgängliga i webbtjänsten. Webbtjänsten öppnar också nya möjligheter för kunderna, eftersom det inte finns likadana gränser för lån där som för CD-skivor.

Utlåningen av CD-skivor upphör eftersom tekniken för produktionen av CD-skivor har föråldrats. Funktionssäkerheten och tillgången till service inom robotik vid förbränning som används i produktionen av CD-skivor har under de senaste åren försvagats avsevärt. Problemet gäller inte bara Celia, utan även alla andra aktörer som arbetar med CD-teknik.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia erbjuder flera alternativ för att använda talböcker. Man kan läsa böcker med mobilappen, via en webbläsare eller genom att ladda ner en bokfil till sin enhet. Celia har tillhandahållit webbtjänster och läsprogram till kunder sida vid sida med CD-utlåning i tio år. Webbtjänstens och läsappens användbarhet har förbättrats tack vare utvecklingen av teknik och nätanslutningar. Som ett resultat av detta har antalet nya lånare av talböcker på CD halverats på fem år. Webbtjänsterna är också billigare att underhålla.

Arbetet för mer detaljerad information och tidsplaner pågår som bäst. Celia informerar kunder och intressentgrupper så snart detaljerna blir klara.

Mer information: Tillgänglighetsbiblioteket Celias direktör Minna von Zansen, [email protected], tfn 0295 333 105