Gå till innehåll

Nyheter

Nordiskt samarbete kring produktion av talböcker på nordsamiska

Inger-Mari Aikios Tropihka rievssat.

Inger-Mari Aikios Tropihka rievssat

Nordiskt samarbete kring produktion av talböcker på nordsamiska

Talböckerna är producerade genom ett samarbete mellan nordiska bibliotek och organisationer; Celia i Finland, NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) i Norge och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) i Sverige.

2017 producerades 6 titlar på nordsamiska. De mottogs väl av våra användare och därför beslöt vi att fortsätta med samproduktion även under 2018.

Ytterligare 6 titlar finns nu inlästa. Här finns böcker både för vuxna och unga inom olika genrer och teman som biografier, deckare, poesi och vardagen i skolan.

Boklistan:

I Celianet kan du söka nordsamiska talböcker till exempel med sökord ”samisk litteratur”.