Gå till innehåll

Nyheter

Kampanjen Det var en gång en bok på biblioteken 8.–23.9.2022

Text Det var en gång en bok – Talboken når också dem som har läsnedsättning samt Celias logo och en öppen bok med bokstäver som stiger uppåt ur boken.

Talboken ger personer med läsnedsättning möjlighet att läsa själv.

Kampanjen Det var en gång en bok inleds i biblioteken på Läskunnighetsdagen den 8 september. Under kampanjen kommer biblioteken att presentera talboksutbudet från Celia och inspirera kunderna att arbeta med talböcker.

Kampanjen Det var en gång en bok på biblioteken 8.–23.9.2022. Kampanjens webbplats.

Celias böcker kan användas av alla med läsnedsättning och som har svårt att läsa vanliga tryckta böcker. De vanligaste läsnedsättningarna är dyslexi och synnedsättning eller nedsatt syn. Andra funktionshinder eller sjukdomar, t.ex. störningar relaterade till minne eller psykisk hälsa, kan göra det betydligt svårare för personer att läsa vanliga tryckta böcker. Statistiskt sett känner varje finländare någon som skulle ha nytta av Celias böcker.

”Till all lycka har talboken etablerat sig. För dem som använder Celias böcker har läsning alltid handlat om att lyssna. Vi är nöjda med bibliotekens kampanj och deras aktivitet för att nå även dem som inte kan läsa en tryckt bok. Med tanke på de sjunkande läskunnighetsresultaten i Finland behöver vi mer stöd för olika typer av läsare”, säger Rauha Maarno, Celias chef för kund- och samhällsrelationer.

Celias utbudet omfattar skönlitteratur, facklitteratur samt läroböcker.