Gå till innehåll

Kolla rättighet för tjänster

Rättighet har alla med läsnedsättning

Celias böcker är riktade mot alla som har det svårt att läsa vanlig text.

Det finns olika faktorer som orsakar läsnedsättning, här finns några exempel:

 • synnedsättning
 • läs- och skrivsvårigheter
 • inlärningssvårigheter
 • utvecklingsstörning
 • cp-skada
 • reumatism
 • ms-sjukdom
 • muskelsjukdom
 • försvagad muskulatur
 • afasi
 • koncentrationssvårigheter
 • gestaltningssvårigheter
 • minnesstörningar

Mera information:

 • 0295 333 060
 • tjanster@celia.fi