Gå till innehåll

Nyheter

Den nya webbplatsen Julkaisekaikille.fi sammanställer anvisningar för tillgänglig publicering

Tillgänglighetsbiblioteket Celia har öppnat en ny hjälpsida för alla som är intresserade av tillgänglig publicering. Webbplatsen Julkaisekaikille.fi innehåller information om de nya tillgänglighetskraven för e-böcker. På webbplatsen finns också praktiska råd om hur man gör e-böcker tillgängliga. Webbplatsen är avsedd för producenter och författare av e-böcker.

De nya tillgänglighetskraven baseras på Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. Direktivet gäller många produkter och tjänster. Det omfattar också e-böcker samt enheter och program som används för att läsa böckerna. Dessa krav ingår i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som för närvarande uppdateras. Efter årsskiftet kommer tillgänglighetsbiblioteket Celias uppgifter också att omfattas av expertuppdrag på tillgänglig publicering enligt den lag som styr Celias verksamhet.

“Syftet med den nya webbplatsen är ju att ge stöd och vägledning till finländska förlag och andra aktörer i bokbranschen. På så sätt vill vi se till att de e-böcker som säljs lämpar sig för personer med läsnedsättning redan vid publiceringstillfället”, säger Miia Kirsi och Kirsi Ylänne, tillgänglighetsexperter på Celia.

Webbplatsen Julkaisekaikille.fi innehåller mångsidig information: djupgående artiklar, belysande exempel samt detaljer om kodning av e-böcker. På webbplatsen kommer vi också att publicera tillgänglighetstips på sådana publikationer – till exempel talböcker – som inte omfattas av lagstiftningens krav. Anvisningarna på webbplatsen kompletteras och uppdateras regelbundet.

För mer information om webbplatsen, kontakta Celias tillgänglighetsexperter: [email protected].