Gå till innehåll

Nyheter

Celia får ett nytt bibliotekssystem i februari-mars

Celia får ett nytt bibliotekssystem i februari-mars 2017. Samtidigt tas den nya webbtjänsten Celianet i bruk. Vi fortsätter emellertid över årsskiftet med det gamla bibliotekssystemet, och alla Celias tjänster fortsätter på samma sätt som nu.

Vi informerar våra användare regelbundet om hur övergången till det nya bibliotekssystemet framskrider från början av januari. Övergången till det nya systemet kräver inga åtgärder av användarna och användarnamnen behöver inte bytas ut.  I samband med att systemet tas i bruk blir det emellertid ett avbrott på högst två veckor i februari, och då går det inte låna böcker. Den exakta tidpunkten för avbrottet fastställs i början av året, och vi informerar då om det.

Den nya webbtjänsten Celianet har utvecklats i samarbete med användarna. Bibliotekssystemet byggs om för närvarande, och i januari-februari kommer olika användargrupper att få testa systemet. Personer ur tjänstens olika målgrupper har valts ut för att testa systemet.

Senare, under 2017, utvecklar Celia också utlåningen av talböcker till mobila enheter. Målet är att kunderna ska kunna både låna och lyssna på talböcker i mobilappen Pratsam Reader.