Siirry sisältöön

Vaikuttaminen ja yhteistyö

Kirjojen tuottamisen ja välittämisen lisäksi Celia toimii alansa asiantuntijana ja tekee kansainvälistä yhteistyötä useiden saavutettavuuden ja saavutettavan lukemisen kanssa tekemisissä olevien tahojen kanssa.

Celia on perustajajäsen Suomen DAISY-konsortiossa, jonka pääasiallisena tehtävänä on edistää Daisyn käyttöä ja tunnettuutta Suomessa. Celia on mukana myös kansainvälisen DAISY-konsortion toiminnassa. Celian kehittämisjohtaja Markku Leino on kansainvälisen DAISY-konsortion hallituksen jäsen.

Pistekirjoituksen neuvottelukunta on pistekirjoituksen asiantuntijaelin, joka kehittää pistekirjoitusta mm. antamalla suosituksia ja laatimalla ohjeistuksia.

Celia toimii lisäksi asiantuntijana mm. seuraavin tavoin:

  • Celialla on edustus Selkokeskuksen neuvottelukunnassa, johon on nimennyt edustajansa liki 30 yhteisöä. Neuvottelukunta seuraa selkokielen kehitystä ja pyrkii edistämään erityisesti selkokielistä tiedonvälitystä.
  • Celia on ollut IFLA:n (International Federation of Library Associations and Institutions) jäsen vuodesta 1990. Saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne on IFLA:n Libraries Serving Persons with Print Disabilities -jaoston (LPD) hallituksen jäsen vuodesta 2015 ja puheenjohtaja vuosina 2017-19.
  • Celia on jäsen esteettömyyttä edistävässä EU:n Design for All -verkostossa. Lue lisää Suomen DfA-verkostosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämiltä DfA-kotisivuilta.
  • Celia on myös mukana kansainvälisessä koskettelukirjojen tuotantoa kehittävässä Typhlo & Tactus-hankkeessa. Lue lisää projektista Celian Tactus-sivulta.