Gå till innehåll

Nyheter

Nordiskt samarbete kring produktion av talböcker på nordsamiska

Nordsamiska bok "Hamburger Princess". På omslaget ligger en tjej som äter en hamburgare.

Talböckerna är producerade genom ett samarbete mellan nordiska bibliotek och organisationer som arbetar för personer med läsnedsättning; Celia i Finland, NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) i Norge och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) i Sverige.

2018 producerades 6 titlar på nordsamiska. De mottogs väl av våra användare och därför beslöt vi att fortsätta med samproduktion även under 2019.

Ytterligare 5 titlar finns nu inlästa. Här finns böcker både för vuxna och unga inom olika genrer och teman som mytologi, deckare, klimat, och vardagen i skolan.

I Celianet kan du söka nordsamiska talböcker till exempel med sökord ”samisk litteratur”.