Gå till innehåll

Nyheter

Medlemmarna i Punktskriftsdelegationen utnämnda

I samband med uppdateringen av lagen som styr Celias verksamhet kommer namnet på Braille-delegationen att ändras till Punktskriftsdelegationen. Delegationens uppgift är att fungera som sakkunnigorgan i fråga om punktskrift och studiematerial för personer med synnedsättning. Delegationen verkar i anslutning till Tillgänglighetsbiblioteket Celia och Celia utnämner delegationens medlemmar för högst fyra år i taget.

Tillgänglighetsbiblioteket Celia (fr.o.m. 1.1.2023) har tillsatt en ny punktskriftsdelegation för mandatperioden 1.1.2023–31.12.2026. Medlemmar är:
Tessa Bamberg, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Susanna Hannu, Finlands Dövblinda rf
Tiia Immonen, Synskadade barn rf
Marjo Kauttonen, Tillgänglighetsbiblioteket Celia
Eeva-Liisa Koskinen, Näkövammaisten liitto ry
Tuija Piili-Jokinen, Inlärnings- och handledningscentret Valteri
Maria Rutenberg, Yrkesinstitutet Live

Punktskriftsdelegationen underhåller webbplatsen pistekirjoitus.fi.