Gå till innehåll

Nyheter

Den reviderade lagen om Tillgänglighetsbiblioteket Celia stärker lika rätt till bildning

Lagreformen om verksamheten i biblioteket Celia för synskadade trädde i kraft 1.1.2023. I och med lagreformen ändrats bibliotekets namn till Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Celias huvuduppgift är fortfarande att erbjuda bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning. Lagen stärker rätten att läsa, få tillgång till information och att lära sig för synskadade och andra personer med läsnedsättning. Celia främjar likvärdighet i läsning inte bara genom att erbjuda tillgängliga böcker för olika kundgrupper, utan också genom att dela information om hjälpmedel för läsning.

En nyhet i lagen är bestämmelsen om samarbete med bibliotek, skolor och läroanstalter. “Under de senaste tio åren har vi byggt upp ett omfattande samarbete med bibliotek och skolor. Tillsammans når vi ännu bättre människor med olika läsnedsättningar runt om i Finland”, gläder sig Minna von Zansen, direktör för Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

I den nya lagen finns också en preciserad uppgift som sakkunnig för att främja tillgänglig publicering. Celia ger stöd och råd till förlag och andra utgivare att producera böcker och läromaterial som är tillgängliga för så många som möjligt redan från början.

Celias tjänster kan fortfarande användas av alla människor som har svårt att läsa en vanlig bok på grund av lässvårigheter, sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande orsak. Enligt upphovsrättslagen är innehållet som produceras av Celia begränsat till att användas av personer med läsnedsättning. Biblioteket förblir ett ämbetsverk under undervisnings- och kulturministeriet.

”Vi har noga funderat på Tillgänglighetsbiblioteket Celias uppgifter i samband med lagreformen. En stark, reviderad lag är den bästa utgångspunkten för att erbjuda och utveckla ämbetsverkets tjänster i en föränderlig värld”, konstaterar von Zansen.