Siirry sisältöön

LEGO® Braille Bricks

Avonainen laatikko täynnä värikkäitä LEGO Braille Bricks -pistekirjoituspalikoita. Kahden lapsen kädet asettelevat palikoita LEGO-alustoille.

Pistekirjoitusta sokeille ja heikkonäköisille lapsille leikin kautta

LEGO Foundationin, LEGO Groupin sekä eri maiden näkövammais- ja opetusjärjestöjen yhteistyössä opetusalalle kehittämät LEGO® Braille Bricks -palikat ovat leikinomainen työkalu pistekirjoituksen opettamiseen sokeille tai heikkonäköisille lapsille.

Saavutettavuuskirjasto Celia on LEGOn yhteistyökumppani Suomessa palikoiden jakeluun. Palikat on tarkoitettu käytettäviksi kouluissa ja päiväkodeissa. Ammattipedagogit, joilla on oppilaina sokeita ja heikkonäköisiä lapsia, voivat tilata palikoita Celiasta ilmaiseksi.

Jokaisessa värikkäässä LEGO-palikassa on pistekirjoitusaakkosten numeroita ja kirjaimia vastaavat nastat sekä vastaava tavallisen kirjoitusjärjestelmän kirjain tai numero. Näin näkevät ja sokeat lapset voivat leikkiä ja oppia yhdessä tasavertaisesti.

Palikoiden kanssa käytetään leikin kautta oppimisen konseptia. Kekseliäs pedagoginen konsepti avaa lapsille kokonaisen opettavaisen leikin maailman, jossa he voivat oppia pistekirjoitusta hauskasti kosketusaistin kautta.

Äänikirjojen ja erilaisten tietokoneohjelmien laajan saatavuuden takia yhä harvemmat nuoret oppivat pistekirjoitusta. Sokeat ja heikkonäköiset ihmiset kaikkialla maailmassa kuitenkin tarvitsevat pistekirjoitusta työhön, opiskeluun ja arjesta nauttimiseen. Tämän opettavaisen ja käytännönläheisen työkalun avulla he oppivat elämässä tarvittavia taitoja.

LEGO® Braille Bricks -palikat:

  • Perustuvat pedagogiseen tutkimustietoon. LEGO® Braille Bricks -palikat hyödyntävät tutkittua pedagogista tietoa leikin tehosta oppimisen välineenä – ne ovat arvokas työkalu sekä opettajalle että oppilaalle.
  • Kasvattavat itseluottamusta. Sokeiden ja heikkonäköisten lasten innostaminen myönteiseen ja hauskaan oppimiseen jo varhaisella iällä kehittää heidän omatoimisuuttaan ja viestintätaitojaan.
  • Tukevat luovuutta ja elinikäistä oppimista. Pistekirjoituksen oppimista pidetään keskeisen tärkeänä sokeille ja heikkonäköisille lapsille, sillä se kehittää monipuolisia elämäntaitoja, joiden avulla lapsi voi saavuttaa ajattelun vapauden ja itsenäisyyden, jota hän tarvitsee nauttiakseen tasapuolisista koulutus- ja työmahdollisuuksista.
  • Tukevat innovatiivista opetusta. LEGO® Braille Bricks -palikat kehittävät tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä taitoja, kuten itseluottamusta, viestintätaitoja, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.
  • Ovat tarkoitettu käytettäviksi kouluissa ja päiväkodeissa. Suomessa palikoita jaetaan sopimuksen mukaan vain ammattipedagogeille, joilla on alle 18-vuotiaita sokeita tai heikkonäköisiä oppilaita.

Tilausohjeet

Palikoita voi tilata opettaja tai varhaiskasvattaja. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected] ja kerro oppilaastasi, joka hyötyisi LEGO® Braille Bricks -palikoista. Muistathan, että lapsen tunnistettavia henkilötietoja ei saa välittää. Älä siis mainitse lapsen nimeä, mutta lapsen iän ja lyhyen kuvauksen lapsen näkövammaisuuden asteesta tarvitsemme tilastointia ja raportointia varten. Jotta paketti löytää perille, liitä viestiisi yhteystiedot: toimipaikan nimi, vastaanottavan henkilön (opettajan) nimi ja puhelinnumero sekä koulun/päiväkodin postiosoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka). Kerro myös, haluatko palikat suomen vai ruotsin kielen merkistöllä.

Lisätietoa voit lukea LEGO® Braille Bricks -palikoiden virallisilta sivuilta (englanniksi).

Kysy lisää: [email protected]