Siirry sisältöön

Organisaatio ja arvot

Kolme Saavutettavuuskirjasto Celian työntekijää istuu kokouspöydän äärellä, pöydällä kannettavia tietokoneita. Yksi henkilöistä on kuvattuna takaapäin. Toinen henkilö hymyilee tälle käsi tietokoneen hiirellä. Kolmas katsoo omaa konettaan hymyillen.

Saavutettavuuskirjasto Celian organisaatio ja arvot

Saavutettavuuskirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celian toiminta perustuu lakiin ja asetukseen:

Celian toiminta perustuu siihen, että tekijänoikeuslain 17. pykälän mukaan henkilöille, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi käyttää julkaistuja kirjallisia teoksia tavanomaisella tavalla, saa valmistaa saavutettavia kappaleita.

Celian toimintaa ohjaa ja valvoo opetusministeriön enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan nimittämä johtokunta.

Johtokunta toimintakaudella 1.1.2023-31.12.2026

Puheenjohtaja
Opetusneuvos Riia Palmqvist, Opetushallitus

Varapuheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto

Jäsenet
Tutkimuspäällikkö Jarkko Hautala, Niilo Mäki Instituutti
Tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
Verksamhetsledare Matthias Jakobsson, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Kääntäjä Laura Kalvas, Lukukeskus
Tuottaja Sakari Kilkki, Kehitysvammaliitto
Puheenjohtaja Ari Lahtinen, Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry
Koordinaattori Karoliina Mäki, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Järjestöpäällikkö Markku Möttönen, Näkövammaisten liitto
Ohjaava opettaja Tuija Piili-Jokinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto

Johtokuntaan kuuluvat lisäksi jäseninä Saavutettavuuskirjasto Celian johtaja Minna von Zansen ja henkilöstön edustajana suunnittelija Sami Määttä.

Celian toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

Yhdenvertaisuus

Jo Celian perustehtävä tähtää lukemisen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet ovat erilaisia, eikä samanlainen kohtelu aina riitä varmistamaan yhdenvertaisuuden toteutumista. Lukemisen yhdenvertaisuutta edistämällä pidämme osaltamme aktiivisesti huolta siitä, että myös lukemisesteiset ihmiset voivat lukea, opiskella ja oppia omilla ehdoillaan.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa meille sekä asiakkaiden kokemusten että palvelukumppanien asiantuntemuksen ottamista huomioon osana palveluiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Yhteistyö

Yhteistyö on kykyä saada yhdessä aikaan asioita, joihin kaikki osallistujat voivat olla tyytyväisiä. Kun yhteistyö on vastavuoroista, perustuu luottamukseen ja tähtää yhteiseen tavoitteeseen, siitä tulee kumppanuutta. Yhdessä kumppaniemme kanssa tavoitamme lukemisesteisiä ihmisiä kattavammin palveluidemme piiriin ja edistämme tehokkaimmin saavutettavaa julkaisemista ja lukemisen yhdenvertaisuutta. Siksi vaalimme niin kotimaista, pohjoismaista ja kansainvälistä kuin työyhteisömme sisäistä yhteistyötä kaikilla toimintamme tasoilla.

Kehittäminen

Jatkuva kehittäminen on tulevaisuuteen varautumista, ja sen avulla voimme ottaa huomioon asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutokset. Kehitämme toimintamme asiakaslähtöisyyttä, laatua, vaikuttavuutta, vastuullisuutta ja tehokkuutta. Kehittämistä tuemme aktiivisella yhteistyöllä kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä suunnitelmallisella oman osaamisemme kartuttamisella.

Organisaatiokaavio

Saavutettavuuskirjasto Celia organisaatiokaavio (pdf)