Skip to content

Organisaatio ja arvot

Celian organisaatio ja arvot

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa. Celian toiminta perustuu lakiin ja asetukseen:

Celian toiminta perustuu siihen, että tekijänoikeuslain 17. pykälän mukaan henkilöille, jotka vamman tai sairauden vuoksi eivät voi käyttää julkaistuja kirjallisia teoksia tavanomaisella tavalla, saa valmistaa saavutettavia kappaleita.

Celian toimintaa ohjaa ja valvoo opetusministeriön enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan nimittämä johtokunta.

Johtokunta toimintakaudella 1.10.2018-30.9.2022

Puheenjohtaja
Opetusneuvos Pirjo Koivula, Opetushallitus

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja Teuvo Heikkonen, Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry

Jäsenet
Verksamhetsledare Matthias Jakobsson, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Erityisluokanopettaja, työnohjaaja Juha Lahti, Niilo Mäki Insitituutti
Palvelupäällikkö Katri Kananen, Kansalliskirjasto
Koulutussuunnittelija Eeva-Liisa Koskinen, Näkövammaisten liitto
Ohjaava opettaja Tuija Piili-Jokinen, Valteri
Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto
Toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen, Erilaisten oppijoiden liitto
Johtaja, elinikisen oppimisen yksikkö Leena Kokko, Kehitysvammaliitto

Johtokuntaan kuuluvat lisäksi jäseninä Celian johtaja Minna von Zansen ja henkilöstön edustajana viestintäasiantuntija Johannes Koski.

Celian toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

1. Asiakaslähtöisyys

  • Arvostamme asiakkaitamme.
  • Palveluidemme ja niiden kehittämisen lähtökohtana ovat asiakkaidemme tarpeet.
  • Palvelemme asiakkaitamme luotettavasti ja tehokkaasti.

2. Toimiva työyhteisö

  • Otamme vastuun omasta työstämme ja arvostamme toisiamme ja toistemme työtehtäviä.
  • Teemme yhteistyötä toistemme kanssa toimien innostavasti, kannustavasti, avoimesti ja joustavasti.
  • Toimimme tuloksellisesti käyttäen voimavarat parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi.

3. Asiantuntevuus

  • Teemme työmme ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti.
  • Haluamme oppia uutta, seurata aikaamme ja kehittyä työssämme ja toiminnassamme.
  • Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

Organisaatiokaavio

Celian organisaatiokaavio (pdf)