Siirry sisältöön

Suomen DAISY-konsortio

Suomen DAISY-konsortion logo.

 

 

 

Suomen DAISY-konsortio (SDK) edistää Suomessa Daisy-tuntemusta ja -kehitystä. Daisy on saavutettava julkaisustandardi, jota kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä. Nimi Daisy on lyhenne englannin kielen sanoista Digital Accessible Information SYstem (digitaalinen saavutettava tietojärjestelmä).

SDK on mukana kansainvälisen DAISY-konsortion (The DAISY Consortium) toiminnassa. Kansainvälisen DAISY-konsortion tavoitteena on edistää saavutettavuutta ja tasa-arvoa tiedon saannissa kehittämällä yhteistä digitaalista julkaisustandardia. Suomen edustajana kansainvälisen DAISY-konsortion hallituksessa toimii Minna von Zansen.

SDK on maailman kuudes kansallinen DAISY-konsortio. Suomen lisäksi Ruotsilla, Norjalla, Kanadalla, Sveitsillä ja Japanilla on kansalliset DAISY-konsortiot. Suomen DAISY-konsortioon voivat liittyä voittoa tavoittelemattomat julkiset ja yksityiset organisaatiot, jotka haluavat edistää Daisy-julkaisujen tuotantoa ja käyttöä Suomessa. SDK:n jäsenmaksu perustuu kansainvälisen DAISY-konsortion jäsenmaksuun (ks. SDK_sopimus_1.1.2018 alkaen).

SDK:n jäsenet vuonna 2023

Jäsenyyden edut

  • tarjoaa näköalapaikan ja osallistumiskanavan DAISY-standardin ja -työkalujen kehittämiseen
  • oikeuttaa niihin lisensseihin ja ohjelmistoihin, jotka kansainvälinen DAISY-konsortio kulloinkin täysjäsenilleen myöntää
  • antaa äänioikeuden SDK:n vuosikokouksessa
  • antaa vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä DAISY-konsortiossa SDK:n edustajan kautta
  • oikeuttaa osallistumaan SDK:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin
  • tarjoaa kanavan uusimman kansainvälisen DAISY-tiedon saamiseksi

Ota yhteyttä

Suomen DAISY-konsortion (SDK) yhdyshenkilö:

Pirjo Nironen, Celia
pirjo.nironen@celia.fi
+358 (0)295 333 084

SDK:n edustaja kansainvälisen DAISY-konsortion hallituksessa:

Minna von Zansen, Celia
minna.vonzansen@celia.fi
358 (0)295 333 105