Siirry sisältöön

Sähköinen sopimus: muu rekisteröivä yhteisö

PALVELUSOPIMUS

Sopijaosapuolet

Celia
PL 20
00030 IIRIS

Yhteisön nimi:

Osoitteen tarkenne:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Yhteyshenkilön nimi:

Virkanimike:

Sähköposti:

Puhelinnumero:

Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksella sovitaan palveluista, joita vastaanottava yhteisö saa Celialta voidakseen palvella lukemisesteistä asiakaskuntaa.

Palvelun sisältö

Celia

 • Toimii yhteistyössä yhteisön kanssa ja tuottaa ohjeita ja materiaaleja yhteistyön tueksi.
 • Vastaa yhteisön Celia-rekisteröintiin käyttämän kanavan toimivuudesta ja ylläpidosta.
 • Vastaa aineiston saatavuudesta ja jakelun toiminnasta palvelua käyttäville asiakkaille.
 • Vastaa Celian asiakkaiden asiakasrekisterin ylläpidosta.
 • Sopimuksessa määritellyt palvelut ovat yhteisölle maksuttomia.

Yhteisö

 • Noudattaa Celian käyttösääntöjä ja rajoittaa aineiston käytön tekijänoikeuslain 17 §:n tarkoittamalle asiakaskunnalle.
 • Rekisteröi lukemisesteisiä henkilöitä Celian palveluun Celian antamien ohjeiden mukaisesti ja opastaa heitä palvelun käytössä ja kirjojen kuuntelussa.
 • Ilmoittaa yhteyshenkilön nimen, yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset Celialle.
 • Käyttää saamiaan yhteisön yhteisiä tunnuksia Celian palveluihin tutustumiseen ja esittelyyn.
 • Sitoutuu selvittämään yhteisön omiin tunnuksiin viittaavat väärinkäyttötapaukset yhteistyössä Celian kanssa.
 • Yhteisö ei vastaa rekisteröimiensä henkilöasiakkaiden mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista, vaan niistä vastaavat henkilöt itse.

Tietosuoja

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilöstön henkilötiedot suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tietojen käsittely tehdään huolellisesti. Menettelyohjeet ja lisätieto löytyvät Celian käyttösäännöistä, Celian asiakasrekisterin tietosuojalausekkeesta sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän käsittelyohjeista.

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja siirtäminen

Sopimus tulee voimaan, kun Celia on lähettänyt yhteisölle tunnukset. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimus on molemmin puolin irtisanottavissa päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Palvelusopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

Palvelusopimuksen tarkentaminen

Celia varaa itselleen oikeuden tarkentaa tai ajantasaistaa palvelusopimusta tarvittaessa. Celia ilmoittaa muutoksista yhteisölle.

12.1.2021