Siirry sisältöön

Oppimateriaalien julkaisuperiaatteet 2021

Saavutettavuuskirjasto Celia tekee saavutettavia oppimateriaaleja ensisijaisesti hankintaehdotusten perusteella. Päätöksen siitä, mitä otetaan tuotantoon, tekee Celia. Oppimateriaaleja tehdään eri koulutusasteille varhaiskasvatuksesta korkeakouluopetukseen.

Siirtyminen sivulla

Voit siirtyä suoraan sinua kiinnostavaan kohtaan alla olevien linkkien avulla.

Hankintaehdotus ja hankintakaudet

Peruskoulun ja lukion oppimateriaaleista voi tehdä hankintaehdotuksen Celianetissä sivulla Hankintaehdotus.

Peruskoulun oppikirjoille on hankintakaudet, mutta hankintaehdotuksia käsitellään ympäri vuoden. Toisen asteen ja korkeakoulun hankintaehdotuksia voi lähettää tarpeen mukaan. Kummassakin tapauksessa tuotantoaika on 3 kuukautta, mutta jos peruskoulun oppikirjasta tehdään hankintaehdotus hankintakauden ulkopuolella, Celia ei lupaa, että kirja valmistuu ajoissa seuraavan lukukauden alkuun.

Näissä julkaisuperiaatteissa kerrotaan, mitä kirjoja ja millaisilla perusteilla eri kirjoja tehdään. Tällä sivulla ei siis erikseen kerrota, millaisia Celian tekemät kirjat ovat. Lisätietoa Celian eri kirjoista löydät sivuilta Celian kirjat.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Koskettelukirjat

Celia saa koskettelukirjoja pääasiassa lahjoituksina opinnäytetöinä tai käsityöharrastajien tekeminä.

Koskettelukirjoja myös ostetaan muutaman vuoden välein ja yhteistyössä Celian pohjoismaisten sisarvirastojen kanssa.

Koskettelukirjojen aihetoiveita saadaan lukijoilta, ja myös niiden pohjalta kehitetään koskettelukirjojen kokoelmaa.

Koskettelukirjojen pisteteksti on normaalisti tiheää tiheällä tai tiheää harvalla. Asiakkaan toiveesta voidaan tehdä myös harvaa harvalla.

Luetaan yhdessä -kirjat

Luetaan yhdessä -kirjojen valinnassa painotetaan selkeitä kuvia, väri-, pintakontrastia ja tekstin pituutta, jotta pisteteksti mahtuu kirjoihin.

Pistekirjoitus on normaalisti tiheää tiheällä tai tiheää harvalla.

Luen itse -kirjat

Luen itse -kirjojen valinnassa huomioidaan toivomuksia uusien koskettelukirjojen aiheista ja painotetaan kuva-aiheisia kirjoja.

Pistekirjoitus on joko tiheää tiheällä tai tiheää harvalla. Kokoelmassa on yksi harvaa harvalla -kirja. Tämän lisäksi pistetekstin yläpuolella on painettua tekstiä.

Peruskoulua ja lukiota koskevat yleiset periaatteet

Peruskoulun ja lukion oppikirjojen hankintaehdotukset käsitellään erikseen valintaryhmässä, joka noudattaa näitä yleisiä periaatteita.

Peruskouluun tehdään pisteoppikirjoja, Luetus-kirjoja ja äänikirjoja tai DaisyTrio-kirjoja. DaisyTrio-kirjan tekemistä ei voi erikseen toivoa, vaan valintaryhmä arvioi, toimisiko oppikirja paremmin äänikirjana vai DaisyTrio-kirjana.

Näkövammainen käyttäjä voi tehdä hankintaehdotuksen mistä vain kirjatyypistä. Jos lukemisesteen syynä ei ole näkövamma, hankintaehdotuksen voi tehdä DaisyTrio- tai äänioppikirjasta.

Jos oppikirja on olemassa jo saavutettavassa muodossa kustantajalla, Celia ei tee sitä. Näin voi käydä esimerkiksi äänioppikirjan hankintaehdotuksen kanssa, kun monet kustantajat jo tarjoavat kirjojaan ääneen luettuna.

Celia tekee uusimman opetussuunnitelman mukaisia kirjoja. Opetussuunnitelman vaihtuessa noudatetaan kuitenkin siirtymäaikaa, jolloin harkinnan mukaan tehdään myös aiemman opetussuunnitelman mukaisia kirjoja.

Celia pyrkii tekemään uusimman painoksen ehdotetusta kirjasta. Tämä voi joskus tarkoittaa, että odotetaan uuden painoksen julkaisua.

Jos kustantajan oppikirja on saatavilla pelkästään sähköisenä (esimerkiksi internetissä oppimisalustalla tai e-kirjana), Celia voi tehdä sen, jos oppikirjan lähdemateriaali saadaan sopivassa muodossa ja oppikirja ei ole sellaisenaan saavutettava. Tällaisia oppimateriaaleja päivitetään harkinnan mukaan Celian toimesta.

Mahdollisia syitä hylätä hankintaehdotus

Oppikirjaa ei ole vielä julkaistu tai sitä ei ole tehty Suomessa.

Saavutettavan tuotteen käyttäminen on mahdollista toisessa muodossa. Tarpeen mukaan Celia on yhteydessä asiakkaaseen. Esimerkiksi jos hankintaehdotuksessa on toivottu pisteoppikirjaa ja sama kirja on jo olemassa Luetus-kirjana, saatetaan ehdottaa Luetus-kirjaa riippuen asiakkaan tilanteesta.

Peruskoulun oppikirjat

Pisteoppikirjat

Pisteoppikirjat ovat saatavilla vain näkövammaisille käyttäjille.

Luokilla 1 ja 2 pisteoppikirjojen pisteteksti tehdään tiheää harvalla ja pisteiden yläpuolelle tehdään myös painettu teksti. Luokasta 3 eteenpäin pistekirjoitus tehdään oletusarvoisesti tiheää tiheällä, eikä näihin kirjoihin tehdä painettua tekstiä. Asiakkaan tarpeiden mukaan pisteoppikirja voidaan tehdä tiheää harvalla tai harvaa harvalla myös ylemmille luokille kuin 1 ja 2. Tällöinkään ei kuitenkaan tehdä painettua tekstiä pisteiden yläpuolelle.

Alakoulun luokille 1−6 on saatavilla Celian oma Matikkaa pisteillä -oppimateriaali, joten matematiikan oppikirjoja alaluokille ei tehdä kustantajien oppikirjoista.

Luetus-kirja

Luetus-kirjat ovat saatavilla vain näkövammaisille käyttäjille.

Luetus-kirjoja aletaan käyttää pisteoppikirjojen sijaan luokilla 4−6 riippuen oppilaan taitotasosta. Yläkoulussa käytetään pääasiassa Luetus-kirjoja.

Tilanteesta riippuen yläkouluunkin voidaan tehdä pisteoppikirjoja.

Matikkaa pisteillä -oppimateriaali luokille 5 ja 6 on saatavilla myös Luetus-kirjana.

Äänioppikirja

Äänioppikirjat ovat saatavilla kaikille lukemisesteisille käyttäjille.

Äänioppikirjaa ei tuoteta, jos samasta kirjasta on olemassa digioppikirja (esimerkiksi kustantajan sähköisellä oppimisalustalla) ja sen sisältö on mahdollista kuunnella.

Äänioppikirjoiksi ei myöskään tuoteta tehtäväkirjoja, matematiikan oppikirjoja, vieraiden kielten oppikirjoja tai aapisia.

Lukion oppikirjat

Lukioon tehdään Luetus-kirjoja ja äänioppikirjoja sekä harkinnanvaraisesti DaisyTrio-kirjoja ja pisteoppikirjoja.

Pisteoppikirjat

Pisteoppikirjoja saavat käyttää vain näkövammaiset käyttäjät.

Pisteoppikirjoja tehdään harkinnanvaraisesti hankintaehdotuksen perusteella.

Luetus-kirja

Luetus-oppikirjoja saavat käyttää vain näkövammaiset käyttäjät.

Lukiossa käytetään pääasiassa Luetus-kirjoja.

Äänioppikirja

Äänioppikirjat ovat saatavilla kaikille lukemisesteisille käyttäjille.

Äänioppikirjaa ei tuoteta, jos samasta kirjasta on olemassa digioppikirja (esimerkiksi kustantajan sähköisellä oppimisalustalla) ja sen sisältö on mahdollista kuunnella.

Äänioppikirjoiksi ei myöskään tuoteta tehtäväkirjoja, matematiikan oppikirjoja tai vieraiden kielten oppikirjoja.

Toisen asteen ammatillinen koulutus

Toisen asteen ammatillisia oppikirjoja tehdään joko opiskelijan tekemän hankintaehdotuksen perusteella tai erillisen valintaryhmän valitsemana.

Toisen asteen ammatilliset oppikirjat tehdään pääasiallisesti tutkinto-opintoihin.

Harkinnan mukaan voidaan tehdä yksittäisiä kirjoja ammatilliseen koulutukseen valmentaviin opintoihin, täydennyskoulutukseen tai erillisen ammattitutkinnon suorittamista varten.

Hankintaehdotukseen perustuvat oppikirjat

Opiskelijan hankintaehdotuksen perusteella tuotettavat ammatilliset oppikirjat tehdään pääsääntöisesti koneäänisiksi DaisyTrio-kirjoiksi. Harkinnan mukaan voidaan näkövammaiselle käyttäjälle tehdä oppikirja esimerkiksi Luetus-kirjaksi tai pisteoppikirjaksi.

Valintaryhmän valitsemat oppikirjat

Erillisen valintaryhmän valitsemat oppikirjat tehdään pääasiassa ihmisen lukemiksi DaisyTrio-kirjoiksi. Valintaryhmän valitsemat kirjat voidaan tehdä myös koneäänisiksi. Kirjat pyritään tekemään valmiiksi 8 kuukaudessa. Kiireisinä aikoina asiakkaiden hankintaehdotukset menevät kuitenkin näiden kirjojen edelle.

Ihmisäänisten, ammatillisten DaisyTrio-kirjojen valintaa tehdään ennakoidusti ja tarpeen mukaan. Valintaryhmä arvioi, millaisesta kirjasta kannattaa tehdä ihmisääninen DaisyTrio-kirja. Yleensä tällaisia ovat sellaiset kirjat, joissa esiintyy monimutkaista kuvamateriaalia, kaavioita tai taulukoita.

Korkeakoulut

Opiskelija voi lähettää hankintaehdotuksen korkeakoulujen pakollisista kurssikirjoista ja opinnäytetyön lähteenä käytettävistä kirjoista. Opiskelijan tulee opiskella suomalaisessa korkeakoulussa. Kirjoja on mahdollista toivoa myös avoimen korkeakoulun opintoja varten.
Korkeakouluopintoihin tehdään pääsääntöisesti koneäänisiä DaisyTrio-kirjoja verkkokuunteluun. Muita kirjamuotoja, kuten Luetus-kirjoja tai e-kirjoja, tehdään harkinnan mukaan.

Tuotantoaika kirjoille on 3 kuukautta. Erityisen vaativissa kirjoissa tuotantoaika voi olla pitempi. Tällöin ollaan yhteydessä asiakkaaseen. Hankintaehdotuksia voi tehdä ympäri vuoden, eikä erityistä hankintakautta ole.

Opinnäytteitä varten Celia tekee rajoitetun määrän saavutettavia kirjoja.

Jos kirjasta on olemassa e-kirja, joka on saavutettava apuvälineiden avulla, kirjaa ei tehdä.

Korkeakouluopintoihin ei tehdä

  • oheislukemistoja (opintojakson vetäjän suosittelemat kirjat, jotka eivät ole kurssikirjoja)
  • lakikokoelmia
  • artikkeleita, luentomonisteita tai kirjojen osia
  • kielten sanakirjoja muuten kuin poikkeustilanteissa.

Korkeakoulujen valintakokeiden ennakkomateriaalit

Yhteishaussa hakevien on tehtävä hankintaehdotus valintakokeen saavutettavasta ennakkomateriaalista viimeistään kevään yhteishaun viimeisenä päivänä. Myöhästyneitä hankintaehdotuksia ei käsitellä. Muissa kuin yhteishakua koskevissa ennakkomateriaaleissa on oltava yhteydessä Celian asiakaspalveluun.

Valintakokeiden ennakkomateriaaleja tehdään nopeutetusti.

Valintakokeiden ennakkomateriaaleina käytetyt kirjat

Valintakoekirjat tuotetaan ensisijaisesti koneäänisiksi suomen-, ruotsin- ja englanninkielisistä teoksista. Muunkielisiä kirjoja tuotetaan ainoastaan harkinnan mukaan saavutettaviksi e-kirjoiksi ilman ääntä.

Kirja tuotetaan, jos sitä ei ole saatavilla saavutettavassa muodossa jostain muualta.

Celia ei tuota pääsykoeoppaita ja lukion oppikirjoja valintakoeaineistoksi.

Valintakoekirjat voidaan tuottaa harkinnan mukaan elektronisiksi kirjoiksi.

Valintakokeiden ennakkomateriaaleina käytetyt artikkelit ja artikkelikokoelmat

Artikkelit tuotetaan ensisijaisesti koneäänisiksi. Niitä tuotetaan vain suomen-, ruotsin- tai englanninkielisistä artikkeleista.