Siirry sisältöön

Uutiset

Uusilla ohjeilla saavutettavampia e-kirjoja

E-kirjoja alkavat koskea lainsäädännön saavutettavuusvaatimukset kesäkuussa 2025. Ensi vuonna markkinoille tulevia kirjoja tehdään jo täyttä päätä, mutta laki ei juuri sisällä käytännön ohjeita vaatimusten täyttämiseen. Tähän tarpeeseen Saavutettavuuskirjasto Celia ja Suomen Kustannusyhdistys tekivät yhteistyössä Saavutettavan e-kirjan hyvät käytännöt -ohjeet.

Ohjeet laadittiin viime vuonna koolle kutsutussa työryhmässä, jossa oli Celian ja Suomen Kustannusyhdistyksen lisäksi edustajia seitsemästä eri kustantamosta sekä Kansalliskirjastosta ja Kirjavälityksestä. Tavoitteena oli luoda suomalaiselle kustannusmaailmalle ohjeet, joita noudattamalla tehtäisiin paitsi lainmukaisia, myös aidosti laadukkaita e-kirjoja. Pyrkimyksenä ei ollut vain lain noudattamisen minimitaso.

Yhdenmukaiset kirjat edistävät yhdenvertaisuutta

”Toivomme, että näistä ohjeista on hyötyä sekä lain piirissä oleville kustantamoille että myös esimerkiksi mikroyrityksille, joita sääntely ei suoraan koske. Ensisijaisesti mielessä on kuitenkin lukija. Yhteisillä standardeilla taataan, että e-kirjat ovat tarpeeksi yhdenmukaisia ja lukukokemus siten mahdollisimman yhdenvertainen,” sanoo Miia Kirsi, saavutettavuusasiantuntija Celiasta.

Ohjeen laatiminen on osa Saavutettavuuskirjasto Celian lakisääteistä tehtävää saavutettavan julkaisemisen edistämiseksi. ”Laadukkaat, yhdenmukaiset ja saavutettavat kirjat hyödyttävät kaikkia lukijoita, mutta etenkin heitä, jotka käyttävät lukemiseen apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmia,” Kirsi muistuttaa.

Alkusysäys ohjeen laatimiselle löytyi Celian ja Kustannusyhdistyksen keskusteluista ja pitkästä yhteistyöstä. Ohje laadittiin nimenomaan kustannusmaailman näkökulmasta, eikä siinä oteta kantaa esimerkiksi jakeluun.

”On hienoa, että yhteistyössä saatiin laadittua ohjeet siitä, kuinka tehdä uuden lainsäädännön mukaisia saavutettavia sähkökirjoja. Ohjeissa viedään lainsäädäntö konkretian tasolle, ja juuri sitä kirja- ja kustannusala nyt tarvitsee, kun ala valmistautuu uusien saavutettavuusvelvoitteiden noudattamiseen,” kertoo Johanna Haapiainen-Makkonen, juridinen asiantuntija Suomen Kustannusyhdistyksestä.

Tietopaketissa kaikki keskeiset asiat e-kirjan tekemisestä

Ohjeessa käsitellään monipuolisesti saavutettavan e-kirjan tekemisen hyviä käytäntöjä. Aiheina ovat muun muassa e-kirjan formaatti, rakenne, navigointi, kuvien ja ulkoasun saavutettavuus sekä metatiedot. Ohje laadittiin nojaten kansainvälisiin standardeihin.

Materiaalissa katetaan kaikki perustapaukset. Vaativampiin tarpeisiin löytyy lisäohjeistusta Saavutettavuuskirjasto Celian ylläpitämältä Julkaise kaikille -verkkosivustolta.

Saavutettavan e-kirjan hyvät käytännöt -ohje julkaistiin 7.5. aihetta käsittelevässä seminaarissa, jonka Saavutettavuuskirjasto Celia ja Suomen Kustannusyhdistys yhdessä järjestivät.

Lisätietoja: saavutettavuusasiantuntija Miia Kirsi, [email protected], puh. 0295 333 071