Siirry sisältöön

Uutiset

Pisteitä lukevat asiakkaat suosivat painettuja pistekirjoja ja toivovat parannuksia materiaalien tasoon

Takaapäin kuvattuna lapsi lukemassa pistekirjaa pöydän ääressä. Pöydällä kirjan lisäksi punainen kansio, värikkäitä vihkoja ja vihreässä kupissa toimistotarvikkeita.

Saavutettavuuskirjasto Celia toteutti kyselyn pistemateriaalien käyttäjille syys–lokakuussa 2023 asiakastyytyväisyyskyselyn rinnalla. Tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä pistemateriaaleihin ja kerätä tietoa siitä, miten Celian pistemateriaaleja käytetään. Kyselyyn vastasi 85 henkilöasiakasta.

Celia tuottaa pistekirjoina kaunokirjallisuutta ja oppikirjoja. Kyselyn mukaan asiakkaat ovat varsin tyytyväisiä Celian palveluihin. Vastaajista 64 % oli tyytyväisiä Celian tarjoamiin pistekirjoihin ja 72 % verkkopalvelu Celianetiin. Parannuksia toivottiin Celianetin hakutoimintoon. Etenkin ruudunlukuohjelman käyttäjät toivoivat sivustosta selkeämpää.

Kysely toteutettiin sekä sähköisesti että puhelinhaastatteluina. Kyselyn tulokset tarjoavat Celialle paljon arvokasta tietoa pistemateriaalia käyttävistä asiakkaista. Tuloksia hyödynnetään aineistojen kehittämisessä.

Asiakkaat suosivat painettuja pistekirjoja

Selkeä enemmistö, 89 prosenttia vastaajista, haluaa lukea kirjansa pistekirjana. Hieman alle puolet vastaajista, 44 %, käyttää myös elektronisia kirjoja. Elektroniset kirjat sisältävät tekstin, mutta eivät ääntä. Niitä luetaan pistenäytöllä tai kuunnellaan puhesyntetisaattorin avulla, jonka monotoninen ääni ei palautteen mukaan miellytä kaikkia.

”Fyysinen kirja on mukava ottaa mihin tahansa mukaan. Luen pistekirjoja lukutaidon ylläpitämiseksi. Jatkuva teknisten laitteiden kanssa tekeminen rasittaa myös aivoja, joita voi lepuuttaa lukemalla pistekirjoitusta. Opin myös paremmin lukemalla itse,” summaa eräs vastaaja.

Useimmat vastaajista lukevat mieluiten painettua pistekirjaa. Sitä suositaan, koska ”paperiversio luo tunnun kirjasta”, kuten eräs vastaaja kuvailee. Painetun pistekirjan myönteisenä puolena esiin nousi myös, että se on helppo ottaa mukaan ilman, että sähköstä tai nettiyhteydestä tarvitsee huolehtia. Kierresidottu pistekirja on enemmistön mielestä paras muoto. Moni vastaaja kertoi, että kierresidottuja kirjoja on helpompi lukea, koska ne pysyvät helpommin auki. Vastaajista kolmannes piti enemmän vihkomuotoisesta pistekirjasta.

Osa vastaajista taas kokee, että pistenäyttöä on helpompi kuljettaa mukana ja rivillä pysyminen on sen avulla helpompaa. Ruudunlukuohjelman kanssa käytettävällä pistenäytöllä voi lukea näytöllä olevaa tekstiä pistekirjoituksena rivi kerrallaan. Joillekin käyttäjille pistekirjan kaksipuoleinen pisteytys tuottaa ongelmia.

Usealle vastaajalle pistelukutaito on jo lapsena opittu taito, joka kulkee mukana läpi elämän ja sitä halutaan ylläpitää. Enemmistö vastaajista kokee pistelukutaitonsa sujuvaksi. Kyselyn mukaan pistekirjoja lainataan yhtä lailla Celianetistä kuin puhelinpalvelusta. Lainaaminen koetaan pääasiassa helpoksi.

Pistemateriaalien tason toivotaan parantuvan

Kyselystä kävi myös ilmi, että usea vastaaja kokee pistekirjojen tason laskeneen. Paljon kriittisiä mainintoja sai paperin laatu. Avoimista palautteista käy myös ilmi, että pistekirjoissa on virheitä. Saavutettavuuskirjasto Celia pyytääkin, että asiakkaat ilmoittaisivat havaitsemistaan virheistä pistekirjoissa sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Pistekirjojen valmistus on monivaiheinen prosessi ja ilman virheilmoituksia on vaikea selvittää, missä vaiheessa prosessia virheet syntyvät. Ilmoitusten avulla virheet saadaan korjattua.

Celian kumppanina pistekirjetuotannossa toimii Taktiili. Taktiili on pistekirjoituksen erityisosaaja, joka tuottaa osan Celian lainaamista pistekirjoista. Yhteistyössä Celia ja Taktiili pyrkivät jatkossakin tuottamaan virheettömämpiä pistekirjoja parhaan mahdollisen lukukokemuksen takaamiseksi.

Lisätietoja: suunnittelija Salla Timonen, [email protected], 0295 333 095