Siirry sisältöön

Uutiset

Celian julkaisupolitiikka korostaa sidosryhmäyhteistyön merkitystä

Celia on julkaissut verkkosivuillaan julkaisupolitiikkansa ja siitä johdetut kauno- ja tietokirjojen sekä oppimateriaalien julkaisuperiaatteet. Julkaisupolitiikan tarkoituksena on Celian strategiaa toteuttaen määritellä tavoitteet ja toimintamallit Celian jakelemien aineistojen hankinnassa, muuntamisessa ja tuottamisessa.

Julkaisupolitiikassa linjataan, millaisin perustein hankintapäätökset tehdään ja miten ja miksi Celian tuotteiden saavutettavuutta kehitetään. Julkaisupolitiikassa painotetaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa muun muassa niin, että yhtenä tavoitteena on välttää päällekkäistä tuotantoa kustantajien kanssa. Sitoudumme myös seuraamaan toimintaympäristössämme ja lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja mukauttamaan julkaisupolitiikkaa ja toimintaamme niiden perusteella.

Kokoelmapäällikkö Juha Nurro muistuttaa, että Celian tehtävä on edistää saavutettavaa julkaisemista ja yhdenvertaista lukemista yhteiskunnassa. ”Kaikessa julkaisutoiminnassamme painotamme, että Celian omien aineistojen tuotannon ja jakelun tulee olla linjassa saavutettavan julkaisemisen yhteiskunnallisen kehityksen etenemisen kanssa”, Nurro summaa julkaisupolitiikan ytimen.

Julkaisupolitiikasta johdetut kauno- ja tietokirjallisuutta sekä oppimateriaaleja koskevat julkaisuperiaatteet ohjaavat kokoelmatyötä ja tuotantoa käytännössä. Näissä listataan konkreettisesti, mitä aineistoja Celia tuottaa ja millä rajoituksilla.