Gå till innehåll

Nyheter

Celias publiceringspolicy betonar betydelsen av samarbete mellan intressentgrupper

På sin webbplats har Celia publicerat sin publiceringspolicy och principer som härleds till den för utgivning av skönlitteratur och fackböcker samt för läromedel. Syftet med publiceringspolicyn är att genomföra Celias strategi och definiera mål och verksamhetsmodeller för anskaffning, konvertering och produktion av material som Celia distribuerar.

Publiceringspolicyn anger riktlinjer för grunderna som anskaffningsbeslut fattas på samt hur och varför tillgängligheten i Celias produkter utvecklas. Publiceringspolicyn betonar samarbete med intressenter, bland annat så att ett av målen är att undvika överlappande produktion med förlagen. Vi förbinder oss också vid att följa förändringar i vår verksamhetsmiljö och lagstiftning och att anpassa vår publiceringspolicy och verksamhet därefter.

Samlingschef Juha Nurro påminner att Celias uppdrag är att främja tillgänglig publicering och jämlik läsning i samhället. ”I all vår publiceringsverksamhet betonar vi att produktion och distribution av Celias eget material ska ligga i linje med den samhälleliga utvecklingen inom tillgänglig publicering”, sammanfattar Nurro kärnan i publiceringspolicyn.

Publiceringsprinciperna som gäller såväl skönlitteratur och facklitteratur som läromedel, härleds till publiceringspolicyn och styr arbetet med samlingar och produktionen i praktiken. I dessa finns konkreta listor på vilka material Celia producerar och med vilka restriktioner.