Siirry sisältöön

Kauno- ja tietokirjojen julkaisuperiaatteet 2021

Aineistojen valinta

Yleiset valintaperiaatteet

Valinnassa arvioidaan muun muassa seuraavia painopisteitä:

 • Aineiston sisältö
  • Aihe ja sen käsittelytapa
  • Tekijän tunnettuus
  • Kustantajan tunnettuus ja luotettavuus
  • Kirjoitustyyli
  • Aineiston sopivuus tiettyyn aineistolajiin, kuten kuvat, tekstin asettelu ja pituus
  • Lähdekriittisyys
 • Asiakasryhmien tarpeet
 • Kirjan yleinen kiinnostavuus ja arvioitu kysyntä
 • Kokoelman monipuolisuus ja palvelevuus
  • Eri lajityypit ja tiedonalat
 • Ajankohtaisuus
 • Laadukkuus, aikaa kestävä
 • Kotimaisuus

Rajoitukset

Saavutettavuuskirjasto Celia ei tuota:

 • Käsikirjoituksia
 • Artikkeleita tai muita irrallisia tekstejä
 • Lehdet
  • Celia ei tuota uusia lehtiä kokoelmaan.
 • Sarjakuvia
 • Kuvateoksia
 • Laulu- ja nuottikirjoja
 • Partituureja
 • Lyhennekirjoitusta pisteille
 • Sanakirjoja
 • Hakuteoksia
 • Matrikkeleita
 • Väitöskirjoja
 • Komiteamietintöjä
 • Opinnäytetöitä
 • Pyhien tekstien selitysteoksia
 • Paikallishistorioita
 • Yritys- ym. historiikkeja
 • Ihmisarvoa loukkaavaa aineistoa
 • Rasistista kirjallisuutta
 • Rikokseen yllyttävää kirjallisuutta

Seuraavia tuotetaan rajoitetusti:

 • Yli viisi vuotta vanhat kirjat ja uudet käännökset
  • Celia ei pääsääntöisesti tuota yli viisi vuotta vanhoja tietokirjoja. Kaunokirjallisuudesta huomioidaan poikkeustapauksessa uudet käännökset ja vanhempikin aineisto.
  • Celia tuottaa saavutettavaan muotoon vain osan kaikesta Suomessa julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Hankintaresurssit eivät riitä täyteen kattavuuteen eivätkä kokoelmaan syntyvien aukkojen paikkaamiseen.
 • Kielikurssit
  • Kielikurssikirjoja tuotetaan resurssit ja aiemmin tuotetut materiaalit huomioiden (yleisimmistä kielistä esim. englanti, saksa, ranska, espanja). Kurssien tekstikirjat tuotetaan piste- tai e-kirjoiksi. Harjoituskirjat tuotetaan pistekirjoiksi.
 • Omakustanteet
  • Julkaistuista omakustanteista tuotetaan lähinnä Celian asiakkaiden kirjoittamia teoksia.
 • Ammattikirjallisuus
  • Tuotettavalla ammattikirjallisuudella pitää olla yleisempää kiinnostavuutta, ja myös aineiston ikä otetaan huomioon tuotantopäätöstä tehtäessä.
 • Kirjasarjat
  • Kokoelmaan hankitaan kirjasarjoja, mutta Celia ei sitoudu tuottamaan sarjojen kaikkia osia.
 • Tutkintoihin ja luvanvaraiseen toimintaan liittyvät, päivittyvät lakiteokset, esimerkiksi hygieniaoppaat ja Metsästäjän opas
 • Vieraskielinen aineisto
 • Pistenuotteja ei tehdä, mutta nuotteihin liittyviä oppaita saatetaan tehdä harkitusti.
 • Asiakkaiden hankintaehdotukset
  • Celia saa asiakkailta paljon hankintaehdotuksia, joista vain osa on julkaisuperiaatteiden ja resurssien mukaisesti toteutettavissa.

Kokoelman aineistolajiin ja kieliin liittyviä valintaperiaatteita

Suomenkieliset aikuisten äänikirjat

Valinnassa painotetaan kotimaista kirjallisuutta. Tämä näkyy esimerkiksi enimmäkseen CD-asiakkaille tarkoitettujen kirjakerhojen kirjavalinnassa. Saavutettavuuskirjasto Celia pyrkii hankkimaan kokoelmaan esimerkiksi selkokielisiä kirjoja.

Ruotsinkieliset äänikirjat

Celian itse tuottamat kirjat on luettu suomenruotsiksi. Celia painottaa omassa tuotannossaan suomalaisten kustantamojen ja suomalaisten kirjailijoiden teoksia.

Ruotsista MTM:stä (Myndigheten för tillgängliga medier) vaihtosopimuksella saatujen kirjojen ruotsinkielinen luenta on riikinruotsia.

Vieraskieliset äänikirjat

Vieraskielisissä kirjoissa painotetaan mahdollisuuksien mukaan asiakastoiveita, asiakkaiden kieliharrastuksia ja eri äidinkieliä.

Lasten ja nuorten äänikirjat

Asiakaskunta on kirjava jo pelkästään eri ikäkausien vuoksi. Kirjojen valinnassa huomioidaan kirjallisuuden tarve eri luokka-asteilla ja äidinkielen opetuksessa. Lasten ja nuorten kirjallisuudessa on tärkeää huomioida ajassa liikkuvat ilmiöt, samoin muun muassa erilaiset perheet ja elämäntilanteet. On tärkeää tukea lukemisen opettelua, lukuintoa ja lukutaidon ylläpitoa kirjavalinnan avulla.

Suomenkieliset DaisyTriot

Suomenkielisissä kirjoissa DaisyTrio-muotoon tuotetaan vain kirjoja, joissa kuvitus on välttämätön osa kirjaa. Suomenkielisiä aikuisten kirjoja tuotetaan resurssien vuoksi vain muutamia vuodessa.

Lasten ja nuorten DaisyTrio-kirjoissa on usein kuvitus mukana. Lukemisen sujuvoitumista vahvistaa tekstin seuraaminen näytöltä samalla kun kuulee tekstin ääneen luettuna. Lyhyet tietokirjat sekä lyhyehköt romaanit sopivat hyvin DaisyTrio-muotoon.

Pistekirjat

Pistelukutaidon oppiminen ja sen sujuvoitumisen tukeminen pistekirjojen avulla on tärkeää kaiken ikäisille pistelukemisen opettelijoille. Kirjoja tuotetaan eri tiheyksillä, ja valinnassa yhtenä painopisteenä ovat selkokirjat.

Pistekirjoja tuotetaan pitkälti asiakkaiden hankintaehdotusten perusteella.

Elektroniset kirjat

Elektronisten kirjojen valinnassa huomioidaan asiakkaiden hankintaehdotukset. Elektronisten kirjojen tarvetta ja kohderyhmää selvitetään tarkemmin vuonna 2022.

Luen itse -kirjat

Luen itse pisteitä ja kuvia -kirjassa tekstit ovat lyhyitä, ja kirja sisältää värillisiä kohokuvia. Kirjan avulla voi harjoitella sekä pisteiden että kohokuvien lukemista. Luen itse -kirjan tarkoitus on tukea itsenäistä lukemista ja oppimisen iloa, ja kirjan kuvitus ohjaa kuvanlukemisen taitoihin.

Tarinoiden valinnassa huomioidaan asiakaspalaute aihepiireistä. Myös kirjan tekstin tulee olla sellaista, johon on helppo yhdistää kuvia. Tämä vaatii tekstiltä sopivaa rytmiä siten, että teksti ja kuva toimivat yhdessä. Kirjan tekstitys on joko tiheää harvalla tai harvaa harvalla. Kirjaan tulee sekä pisteteksti että musta/painettu teksti.

Koskettelukirjat

Koskettelukirjat ovat värikkäitä, erilaisista materiaaleista valmistettuja, tunnusteltavia kuvakirjoja. Kirjojen avulla voi muun muassa harjoittaa hienomotorisia taitoja, harjaannuttaa aistitoimintoja sekä oppia uusia sanoja ja käsitteitä. Koskettelukirjoissa on teksti myös pistekirjoituksella, ja kirjoihin voi lisäksi kuulua äänite.

Toiveiden perusteella seurataan, minkälaisia ja minkä tasoisia kirjoja halutaan lainata. Niiden pohjalta kehitetään kokoelmaa ja ohjeistetaan kirjojen tekijöitä. Monipuolinen kokoelma mahdollistaa sen pitkäaikaisen, lukijan eri ikävaiheisiin soveltuvan käytön.

Luetaan yhdessä -kirjat

Luetaan yhdessä -kirjat ovat tavallisia lasten kuvakirjoja, joihin on liimattu läpinäkyvälle tarramuoville kirjoitettu pisteteksti.

Kirjavalinnassa huomioidaan muun muassa selkeät kuvat, hyvät värikontrastit, mahdolliset pintakontrastit sekä tekstin pituus, jotta pisteteksti mahtuu kirjaan. Ääninappikirjat ovat myös uudempi lisä kokoelmaan.