Siirry sisältöön

Sähköinen sopimus: korkeakoulukirjasto

PALVELUSOPIMUS

Sopijaosapuolet

Celia
PL 20
00030 IIRIS

Kirjaston nimi:
Osoitteen tarkenne (esim. osasto):
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:

Yhteyshenkilön nimi:
Tehtävänimike:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksella sovitaan palveluista, joita vastaanottava korkeakoulukirjasto saa Celialta voidakseen palvella lukemisesteistä asiakaskuntaa.

Palvelun sisältö

Celia

  • Toimii yhteistyössä korkeakoulukirjaston kanssa, neuvoo palveluidensa käytössä sekä tuottaa korkeakoulukirjastoille ohjeita ja materiaaleja.
  • Tuottaa ja tarjoaa äänikirjoja korkeakoulukirjaston lukemisesteisille asiakkaille.
  • Vastaa Celiasta lainattujen kirjojen tuotantokustannuksista.
  • Sopimuksessa määritellyt palvelut ovat korkeakoulukirjastolle maksuttomia.

Korkeakoulukirjasto

  • Sitoutuu noudattamaan Celian käyttösääntöjä ja rajoittamaan aineiston käytön tekijänoikeuslain 17 §:n tarkoittamalle asiakaskunnalle.
  • Rekisteröi lukemisesteisiä opiskelijoitaan Celian äänikirjapalveluun Celian antamien ohjeiden mukaisesti ja opastaa heitä palvelun käytössä ja kirjojen kuuntelussa.
  • Tarkistaa kokoelmasta puuttuvien kirjojen hankintaehdotuksia tehdessään, että opiskelija on rekisteröity Celian äänikirjapalveluun, hän opiskelee suomalaisessa korkeakoulussa ja ettei kirjaa ole saatavissa muualta saavutettavassa muodossa.
  • Voi lainata kuukauden aikana enintään 100 kirjaa ladattuna verkkopalvelun kautta esimerkiksi harjoittelukäyttöön. Verkosta kuunneltavien äänikirjojen lainaraja on 100 kirjaa kuukaudessa.
  • Ilmoittaa palvelun yhteyshenkilön nimen, yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset Celialle.
  • Sitoutuu selvittämään korkeakoulukirjaston omiin tunnuksiin viittaavat väärinkäyttötapaukset yhteistyössä Celian kanssa. Korkeakoulukirjasto ei vastaa rekisteröimiensä henkilöasiakkaiden mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista, vaan niistä vastaavat henkilöt itse.

Tietosuoja

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilöstön henkilötiedot suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tietojen käsittely tehdään huolellisesti. Menettelyohjeet ja lisätieto löytyvät Celian käyttösäännöistä, Celian asiakasrekisterin tietosuojalausekkeesta sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän käsittelyohjeista.

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja siirtäminen

Sopimus tulee voimaan, kun Celia on lähettänyt korkeakoulukirjastolle tunnukset ja on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimus on molemmin puolin irtisanottavissa päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Palvelusopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

Palvelusopimuksen tarkentaminen

Celia varaa itselleen oikeuden tarkentaa tai ajantasaistaa palvelusopimusta tarvittaessa. Celia ilmoittaa muutoksista korkeakoulukirjastolle.

25.6.2018