Skip to content

Celian historia

Celian historia

Celia on palvellut lukemisesteisiä suomalaisia jo vuodesta 1890. Aluksi kohderyhmää olivat sokeat ja heikkonäköiset ihmiset, joille oli tarjolla käsin kopioituja pistekirjoja. Toimintaa pyöritti pitkään Kirjoja Sokeille -yhdistys. Celia on ollut valtion alaisuudessa vuodesta 1978.

Säätyläisnaisten vapaaehtoistyötä

Sivistyneistöön kuuluvat rouvat harjoittivat 1800–1900 -lukujen taitteessa paljon erilaista hyväntekeväisyyttä vähäosaisten auttamiseksi. Celian perusti aprillipäivänä 1890 vasta 23-vuotias senaattorintytär Cely (Cecilia) Mechelin, joka halusi ystävättäriensä kanssa ”avata kirjallisuuden aarreaitan sokeille”.

Kirjoja Sokeille -yhdistyksen jäsenten tärkein tehtävä oli Braillen pistekirjoitusjärjestelmään perustuvien kirjojen jäljentäminen käsin kirjain kirjaimelta. Pistekirjat jäljennettiin siannahka- tai sinkkitaulun ja pienen naskalin avulla.

Sinkkitaulut ja naskalit vaihtuivat vähitellen pieniin pistekirjoituskoneisiin, ja sotien jälkeen kirjasto sai oman pistekirjapainon. Vuonna 1955 kirjaston kokoelmiin tulivat mukaan myös avokelanauhoille taltioidut äänikirjat, jotka helpottivat erityisesti sotasokeiden lukuharrastusta.

Cely Mechelin johti kirjastoa sen perustamisesta vuoteen 1932 saakka. Kirjasto otti nimen Celia käyttöön vuonna 2001 kunnianosoituksena perustajalleen Cely Mechelinille.

Toiminta valtiolliseksi vuonna 1978

Yhteiskunta alkoi tukea kirjaston toimintaa taloudellisesti jo 1920-luvulla. Kuitenkin vasta 1960-luvulla kirjojen lukeminen alettiin mieltää oikeudeksi, jonka yhteiskunta on velvollinen järjestämään kaikille kansalaisilleen – myös niille, jotka eivät voi lukea painettua tekstiä.

Siirtyminen valtion omistukseen vuonna 1978 merkitsi nimenmuutosta Näkövammaisten kirjastoksi, resurssien lisääntymistä ja siirtymistä yhteiskunnallisen päätöksenteon piiriin. Valtiollistamisen myötä palveluiden piiriin tulivat myös muut lukemisesteiset henkilöt kuin näkövammaiset, muun muassa lukivaikeuksiset henkilöt.

Nykyään Celian toimintaa ohjaavat laki ja asetus.

Vuonna 2004 Celia muutti Mäkelänkadulta Itäkeskukseen Iiris-taloon, jossa toimii myös muun muassa Näkövammaisten liitto.

Tutustu myös Celian Celian 120-vuotishistoriikkiin (Word, 39 kt).