Siirry sisältöön

Saavutettavuus

Tyttö kirjoittaa muistivihkoon kuulokkeet päässä

Yleistä tietoa saavutettavuudesta

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavuudella on useita eri osa-alueita.

Termejä saavutettavuus ja esteettömyys käytetään vielä usein toistensa synonyymeina. Sana saavutettavuus on kuitenkin jo vakiintumassa niihin tilanteisiin, kun puhutaan verkkopalveluista, ja esteettömyys on käytössä erityisesti silloin, kun kyseessä on fyysinen ympäristö.

  • Fyysinen saavutettavuus on ympäristön esteettömyyttä eli sitä, että esimerkiksi pyörätuolia käyttävät henkilöt pääsevät liikkumaan esteettä.
  • Tiedonsaannin saavutettavuus merkitsee sitä, että tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee käsiksi. Tieto voidaan esimerkiksi esittää sekä tekstinä että äänimuodossa. Keskeistä on myös ymmärrettävyys: onko tieto esitetty niin, että se on selkeää ja helposti ymmärrettävää?

Saavutettavuus riippuu tilanteesta ja henkilöstä

Saavutettavuutta voi myös ajatella näkökulmana, joka kiinnittää huomion ennen kaikkea erilaisiin käyttäjiin, heidän erilaisiin tilanteisiinsa, tarpeisiinsa ja mahdollisiin rajoitteisiinsa tai haasteisiinsa. Koska ihmiset ovat hyvin erilaisia, myös saavutettavuuden suhteen on erilaisia tarpeita. Mikä on yhdelle saavutettavaa, ei riitä toiselle.

Esimerkiksi kuurosokea henkilö ei saa äänikirjasta tietoa, jonka näkövammainen kuuleva henkilö saa. Vaikeasti lukivaikeuksinen henkilö taas ei välttämättä saa tietoa edes selkokielisestä tekstistä, ja videon muodossa esitetty tieto voi olla hänelle paras tapa. Suomea osaamattomalle henkiölle suomenkielinen sisältö on saavuttamatonta. Ja niin edelleen.

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus. Lisäksi verkkopalvelun käyttöliittymän käytettävyys on oleellista saavutettavuuden kannalta.

  • Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Tekniseen saavutettavuuteen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen.
  • Sisällön saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Sisällön saavutettavuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä ja jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Saavutettavuus pitää ottaa huomioon kokonaisuuden näkökulmasta: verkkopalvelun kaikkien osien tulee olla saavutettavia, jotta kokonaisuus olisi aidosti mahdollisimman helppokäyttöinen. Siksi pelkkä teknisen standardin noudattaminen ei riitä.

Lisää tietoa ja ohjeita verkkopalvelujen saavutettavuudesta

Lue myös blogikirjoitus Saavutettavuus, siis mitä?

Saavutettava kirjallisuus

Annamme tällä sivustolla ohjeita verkkojulkaisujen ja kirjallisuuden saavutettavuuteen parantamiseksi. Ohjeita voivat hyödyntää kaikki, jotka julkaisevat verkossa dokumentteja, kirjoja tai muita vastaavia aineistoja.

Saavutettavia kirjoja ovat perinteisen painetun kirjan vaihtoehtoiset muodot kuten äänikirjat ja pistekirjat. Saavutettavia kirjoja ovat myös e-kirjat tai sähkökirjat silloin, kun niiden tekstisisältöön pääsee apuvälineillä käsiksi. Saavutettavaa kirjallisuutta ovat myös selkokieliset kirjat.

Tietoa saavutettavista julkaisuista
Tietoa saavutettavuudesta kirjastoille