Siirry sisältöön

Saavutettavuus

Tyttö kirjoittaa muistivihkoon kuulokkeet päässä

Yleistä tietoa saavutettavuudesta

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavuudella on useita eri osa-alueita. Termejä saavutettavuus ja esteettömyys käytetään vielä usein toistensa synonyymeina. Sana saavutettavuus on kuitenkin jo vakiintumassa niihin tilanteisiin, kun puhutaan verkkopalveluista, ja esteettömyys on käytössä erityisesti silloin, kun kyseessä on fyysinen ympäristö.

  • Fyysinen saavutettavuus on ympäristön esteettömyyttä eli sitä, että esimerkiksi pyörätuolia käyttävät henkilöt pääsevät liikkumaan esteettä.
  • Tiedonsaannin saavutettavuus merkitsee sitä, että tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon tiedon vastaanottaja pääsee käsiksi. Tieto voidaan esimerkiksi esittää sekä tekstinä että äänimuodossa.

Saavutettavuus riippuu tilanteesta ja henkilöstä

Ihmisten erilaisten tarpeiden vuoksi kaikkea tietoa ei aina voi esittää kaikille sopivassa muodossa. Esimerkiksi kuurosokea henkilö ei saa äänikirjasta tietoa, jonka näkövammainen kuuleva henkilö saa. Osa ihmisistä tarvitsee selkokielistä kirjallisuutta, osalle sopivat e-kirjat, joita voi lukea apuvälineillä.

Verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus.

  • Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Tekniseen saavutettavuuteen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen.
  • Sisällöllinen saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Sisällön saavutettavuutta voi parantaa esimerkiksi käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä ja jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Saavutettavuus pitää ottaa huomioon kokonaisuuden näkökulmasta: verkkopalvelun kaikkien osien tulee olla saavutettavia, jotta kokonaisuus olisi aidosti mahdollisimman helppokäyttöinen.

Saavutettava kirjallisuus

Tällä sivustolla keskitytään erityisesti julkaisujen ja kirjallisuuden saavutettavuuteen. Tavoitteena on antaa ohjeita ja neuvoja erilaisten julkaisujen toimittajille sekä tarjoajille.

Saavutettavia kirjoja ovat perinteisen painetun kirjan vaihtoehtoiset muodot kuten äänikirjat ja pistekirjat. Saavutettavia kirjoja ovat myös e-kirjat tai sähkökirjat silloin, kun niiden tekstisisältöön pääsee apuvälineillä käsiksi. Saavutettavaa kirjallisuutta ovat myös selkokieliset kirjat.

Tietoa saavutettavista julkaisuista
Tietoa saavutettavuudesta kirjastoille