Siirry sisältöön

Palvelut yleisille kirjastoille

Celian äänikirjapalvelu ja CD-kirjakerhot kirjastossa

infograafi, jossa on kuvattu Celian palvelujen potentiaalisten käyttäjien määrä (250 000 suomalaista). Grafiikassa on myös kuvattu Celian palvelu lyhyesti: äänikirjojen määrä (40 000), jakelutavat (verkko, mobiili ja CD-levyt) sekä se, että palveluun liitytään kirjastossa.

Kirjasto voi palvella lukemisesteisiä asiakkaitaan liittämällä heitä Celian äänikirjapalveluun tai Celian CD-kirjakerhopalveluun. Kirjasto saa äänikirjalainauksen käyntiin liittymällä Celian yhteisöasiakkaaksi.

Celian yhteisöasiakkaaksi liittynyt kirjasto saa oikeuden rekisteröidä itse Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi tai liittää Celian CD-kerhopalveluun kirjaston asiakkaita, joille on vaikeaa lukea tavallista tekstiä.

Rekisteröinti tapahtuu Celianet-verkkopalvelussa, johon kirjasto saa omat tunnukset asiakkaiden rekisteröintiä varten.

Kun kirjasto liittyy Celian yhteisöasiakkaaksi, se hyväksyy kirjaston ja Celian välisen sopimuksen ehdot. Jokainen kirjasto voi tehdä oman sopimuksensa Celian kanssa, niin pääkirjasto, sivukirjastot kuin muutkin yksiköt.

Celian asiakaspalvelu auttaa kirjastoja kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Miten kirjasto voi palvella asiakkaita?

Lukemisesteinen asiakas (tai hänen yhteyshenkilönsä) ohjataan yleisessä kirjastossa Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi tai liittää CD-kirjakerhoihin. Kirjasto voi myös perustaa lainattavan CD-äänikirjakokoelman.

Kirjasto käy asiakkaan kanssa läpi Celian aineiston käytön periaatteet keskustelemalla ja muun ohjeistuksen avulla. Kirjaston asiakas ei tarvitse kirjallista ilmoitusta lukemisesteestä.