Siirry sisältöön

Uutiset

Vastuullisuustavoitteista toteutui 78 % vuonna 2023

Saavutettavuuskirjasto Celia on muiden valtionhallinnon toimijoiden tavoin mukana edistämässä kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Vastuullisuustyön perustaksi on Celiassa valittu neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka sopivat luontevasti Celian tehtäväkenttään, ja jotka on mahdollista kytkeä osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteet tukevat myös Celian strategian toteuttamista. Tavoitteet ovat:

  • Hyvä koulutus
  • Eriarvoisuuden vähentäminen
  • Ilmastotekoja
  • Yhteistyö ja kumppanuus

Tavoitteisiin pyritään erilaisilla toimenpiteillä, joista raportoidaan vuosittain. Juuri ilmestyneen vuoden 2023 vastuullisuusraportin mukaan asetetuista tavoitteista toteutui viime vuonna jo 78 %.

Vuoden aikana eriarvoisuuden vähentämiseksi tehtiin kirjanostoja moninaisuuden näkökulmasta. Lisäksi näkövammaisille lapsille ja nuorille luotiin lukemaan kannustavia teemapaketteja.

Viraston toimistotiloja pienennettiin valtionhallinnon tilastrategian mukaisiksi, ja tilamuutoksen yhteydessä 90 % kalusteista säilytettiin tai saatiin uusiokäyttöön. Myös jätteiden lajittelumahdollisuuksia parannettiin. Kaikki tavoitteet ja niiden toteutumat voi lukea Saavutettavuuskirjasto Celian vuoden 2023 vastuullisuusraportista.

Vastuullisuustoimenpiteet ovat mukana myös Celian uudessa tulossopimuksessa vuosille 2024–2027 (pdf). Celia on organisaationa sitoutunut tarkastelemaan omaa toimintaansa jatkuvasti kriittisesti ja muokkaamaan työtään suuntaan, joka edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.