Siirry sisältöön

Uutiset

Tekijänoikeuslain muutos tulee tänään voimaan: mikä muuttuu?

Tasavallan Presidentti vahvisti perjantaina 9.11.2018 lain tekijänoikeuslain muuttamisesta. Muutos tulee tänään voimaan. Mistä muutoksessa oikein on kyse?

Taustalla on kansainvälinen Marrakeshin sopimus

Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn jäsenet sopivat kesäkuussa 2013 Marrakeshissa Marokossa ns. Marrakeshin sopimuksen, jonka tavoitteena on varmistaa kirjojen saatavuus lukemisesteisille henkilöille eli niille henkilöille, jotka eivät pysty lukemaan tavalliseen tapaan kirjoja. Lukemisesteen perusteena voi olla näkövamma, luki- tai oppimisvaikeus tai fyysinen vamma. Euroopan unioni sääti viime vuonna lukemisestedirektiivin ja lukemisesteasetuksen, joiden avulla Marrakeshin sopimus toimeenpannaan EU-maissa.

Jäsenvaltioiden on pitänyt viimeistään 12.10.2018 muuttaa kansallisia lakejaan siten, että annetaan oikeus tuottaa kirjallisista teoksista saavutettavia versioita ilman, että tuottamiseen täytyy pyytää tekijöiltä lupa. Saavutettavia kirjoja saa tuottaa ja välittää ilman lupaa vain lukemisesteisen henkilöiden käyttöön.

Aikaisemmin tekijänoikeuslaissa säädettiin erikseen niistä laitoksista, jotka saattoivat tuottaa äänikirjoja lukemisesteisille henkilöille. Nyt laki muuttuu siten, että erilaisten saavutettavien kappaleiden välillä ei ole eroa. Olennaista on se, että lukemisesteinen henkilö pystyy käyttämään saavutettavaa teosta yhtä helposti ja vaivattomasti kuin henkilö, jolla ei ole lukemisestettä, tavallista kirjaa. Saavutettava teos voi olla esimerkiksi pistekirja, äänikirja, e-kirja tai isotekstinen kirja.

Valtuutetut yhteisöt saavat välittää saavutettavia kirjoja yli maiden rajojen

Tekijänoikeuslain muutoksessa määritellään ns. valtuutetut yhteisöt. Näitä ovat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt tai laitokset, jotka tarjoavat lukemiseen tai koulutukseen liittyviä palveluja henkilöille, joilla on lukemiseste. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi kirjastot ja oppilaitokset.

Valtuutetut yhteisöt voivat tuottaa ja välittää saavutettavia kirjoja Suomessa lukemisesteisille henkilöille tai toisille valtuutetuille yhteisöille. Ne voivat myös välittää saavutettavia kirjoja Euroopan talousalueella toimiville valtuutetuille yhteisöille tai sen ulkopuolella oleviin maihin, jotka ovat ratifioineet Marrakeshin sopimuksen. EU:ssa kansainvälinen vaihto-oikeus tulee voimaan 1.1.2019.

Tekijänoikeuslaki määrittää valtuutettujen yhteisöjen velvoitteet. Yhteisöjen on mm. varmistettava, että saavutettavat teokset ovat vain lukemisesteisten henkilöiden tai muiden valtuutettujen yhteisöjen saatavilla, ja että valtuutettu yhteisö toimii huolellisesti käsitellessään teoksia ja niiden saavutettavassa muodossa olevia kappaleita sekä pitää kirjaa teosten ja muun aineiston käsittelystä.

Tekijällä on edelleen oikeus korvaukseen tietyissä tapauksissa

Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on edelleen oikeus saada korvaus valtuutetulta yhteisöltä, jos saavutettava versio on valmistettu Suomessa ääntä tallentamalla ja kappale jää pysyvästi lukemisesteisen henkilön haltuun.

Lain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan kuitenkin, että korvausta ei voi edellyttää sellaisten yksittäisten saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden valmistamisesta, jotka valtuutettu yhteisö on tehnyt lukemisesteisen henkilön pyynnöstä. Esimerkiksi korkeakoulun kirjasto voisi tuottaa lukemisesteiselle opiskelijalle äänimuodossa saavutettavan kappaleen kurssiaineistoista ilman, että tekijällä olisi oikeus saada korvausta.

Lakimuutos helpottaa saavutettavien kirjojen saantia

Suomalaisille lukemisesteisille henkilöille tekijänoikeuslain muutos ja Marrakeshin sopimus tarkoittavat vieraskielisten äänikirjojen, pistekirjojen ja saavutettavien e-kirjojen helpompaa saatavuutta. Opiskelu voi nopeutua ja kielten harrastaminen helpottuu.

Kansainvälinen saavutettavien kappaleiden vaihto-oikeus vähentää päällekkäistä tuotantoa, kun sama teos voidaan välittää toiseen maahan. Suomessa esimerkiksi Celia voi saada Ruotsista uusimman ruotsalaisen dekkarin äänikirjaversion kokoelmiinsa ja vastaavasti Celia voi lähettää Ruotsiin suomenkielisen uutuuden. Sen sijaan, että sama teos tehtäisiin molemmissa maissa, voidaan tuottaa jotain muuta. Marrakeshin sopimuksen tavoitteena onkin lisätä saavutettavien kirjojen määrää ympäri maailmaa.

Kirsi Ylänne, saavutettavuusasiantuntija, Celia ja IFLAn Libraries Serving Persons with Print Disabilities -jaoston puheenjohtaja