Siirry sisältöön

Saavutettavuus

Tyttö kirjoittaa muistivihkoon kuulokkeet päässä

Yleistä tietoa saavutettavuudesta

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen helppoa lähestyttävyyttä kaikenlaisille ihmisille. Saavutettavuudella on useita eri puolia. Fyysinen saavutettavuus on ympäristön esteettömyyttä eli sitä, että esimerkiksi pyörätuolia käyttävät henkilöt pääsevät liikkumaan esteettä. Tiedonsaannin saavutettavuus merkitsee sitä, että tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon tiedon vastaanottaja pääsee käsiksi. Tieto voidaan esimerkiksi esittää sekä tekstinä että äänimuodossa.

Ihmisten erilaisten tarpeiden vuoksi kaikkea tietoa ei aina voi esittää kaikille sopivassa muodossa. Esimerkiksi kuurosokea henkilö ei saa äänikirjasta tietoa, jonka näkövammainen kuuleva henkilö saa. Osa ihmisistä tarvitsee selkokielistä kirjallisuutta, osalle sopivat e-kirjat, joita voi lukea apuvälineillä.

Tiedonsaannin saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus. Tekninen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Sisällöllinen saavutettavuus tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä.

Saavutettava kirjallisuus

Tällä sivustolla keskitytään erityisesti julkaisujen ja kirjallisuuden saavutettavuuteen. Tavoitteena on antaa ohjeita ja neuvoja erilaisten julkaisujen toimittajille sekä tarjoajille.

Saavutettavia kirjoja ovat perinteisen painetun kirjan vaihtoehtoiset muodot kuten äänikirjat ja pistekirjat. Saavutettavia kirjoja ovat myös e-kirjat tai sähkökirjat silloin, kun niiden tekstisisältöön pääsee apuvälineillä käsiksi. Saavutettavaa kirjallisuutta ovat myös selkokieliset kirjat.

Tietoa saavutettavista julkaisuista
Tietoa saavutettavuudesta kirjastoille